Дечја недеља

Датум постављања: Oct 17, 2017 7:13:27 AM

Дечја недеља је на нашим просторима први пут обележена 1934. године и од тада се у континуитету мења и развија, прилагођавајући своје програмске циљеве потребама деци и друштвеном развоју. Од 1987. године је на предлог организације “Пријатељи деце Србије “ уведен Закон о друштвеној бризи о деци и одвија се сваке године у месецу октобру.

Циљеви дечје недеље су:

- скретање пажње најшире јавности на права и потребе деце;

- указивање на одговорност коју породица, школа, држава и њене институције имају у заштити деце и остваривању њихових права;

- указивање на примере добре праксе и проблеме у остваривању њихових права;

- подстицање интерсекторске сарадње у стварању услова за поштовање права и оптимални развој сваког детета;

- промоција активног учешћа деце у доношењу одлука које се њих тичу.

Конвенција о правима детета Уједињених нација усвојена 1989 године ступила на снагу 1990 године основни је документ за планирање и реализацију активности у току Дечје недеље. Генерална скупштина Уједињених нација 2002. године усвојила је завршни документ „Свет по мери детета“ која даје јасне смернице за обликовање света који ће права детета признати, промовисати, заштитити и развити услове за њихово остварирања.

Дечја недеља ће бити још једна прилика да се, поштујући одговарајућа међународна и национална документа, створе још бољи услови за стварање права детета на оптимални развој подстицање међугенерацијске солидарности. Наиме, међугенерацијска солидарност је једна од вредности живота сваког детета у породици која има унутрашњу стабилност и социјалну сигурност, у којој су сви њени чланови укључени у рад и стварање свако према својим могућностима.

Ове године дечја недеља се обележава од 2. до 8. октобра и мото ове године је “Градимо мостове међу генерацијама за радост сваког детета“.

Активности ученика у периоду од 2 до 8.октобра 2017. године:

    • Ученицe одељења Пс 34 су на огласним таблама закачиле званичан плакат на коме је означен мото за ову Дечју недељу, као и писани текс на којим је дат акценат на циљ Дечје недеље како би се остали ученици у школи иформисали о истом.

  • Ученици одељења ПС34 направили су плакат посвећен обележавању Дечје недеље

    • Активност која реализована после израде плаката је излагање рада у просторијама школе са циљем да се обавесте и ученици и наставници

    • Вршњачка едукација која је имала за циљ да ученици Пс34 едукују ученике одељења М21 о правима деце. Ученици одељења Пс34 су у првом делу часа говорили о Дечјој недељи и циљу обележавање исте. Након тога су ученицима подељена права деце која су ученици одељења М21 прочитали и заједно анализирали прочитана права.

    • Сарадња ученика Медицинске школе са Установом за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју “Облутак“. Активност је реализована у више корака:

1.Представљање ученика Медицинске школе и разговор о значењу њихових имена

2.Представљање штићеникан Установе за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју“Облутак“;

3.Заједнички цртеж на тему права детета.

Активности реализовали:

Ученици одељења М 21 и Пс 34 уз помоћ наставника Снежане Радисављевић и Ане Марковић.