ДЕЧЈА НЕДЕЉА

Датум постављања: Oct 17, 2018 6:26:18 PM

Дечја недеља је на нашим просторима први пут обележена 1934. године и од тада се у континуитету мења и развија,прилагођавајући своје програмске циљеве потребама деци и друштвеном развоју. Од 1987. године је на предлог организације “Пријатељи деце Србије“ уведен Закон о друштвеној бризи о деци и одвија се сваке године у месецу октобрa. Конвенција о правима детета Уједињених нација усвојена 1989. године ступила на снагу 1990. године основни је документ за планирање и реализацију активности у току Дечје недеље. Генерална скупштина Уједињених нација 2002. године усвојила је завршни документ „Свет по мери детета“ која даје јасне смернице за обликовање света који ће права детета признати, промовисати, заштитити и развити услове за њихово остварирања. Дечја недеља ће бити још једна прилика да се подсетимо о насиљу, врсти насиља, као и карактеристике особе која трпи насиље и особа која има насилно понашање, нивоима насиља и о унутрашњој заштитној мрежи. Ове године дечја недеља се обележава од 1. до 7. октобра и мото ове године је “Моје је право да живим срећно и здраво –за одрастање без насиља“.

Активности ученика у дечјој недељи:

1.Ученицe одељења Пс 44 су на огласним таблама закачиле званичан плакат на коме је означен мото за ову Дечју недељу.

2.Ученици одељења Пс44 су направили плакат са циљем да информишу остале ученике у школи о важности одрастања без насиља.

3.Вршњачка едукација-ученице одељења Пс44 су одржале радионицу са ученицима М31 под називом-одрастање без насиља

4.Сарадња ученика медицинске школе са установом за дневни боравак деце и омладине “Облутак“-ученици одељења М31 су одржали радионицу са штићеницима наведене установе.

Ана Марковић, Снежана Радисављевић