ВРШЊАЧКА ЕДУКАЦИЈА

Датум постављања: Jun 13, 2017 12:11:32 PM

Дана 23. маја 2017. године у Техничкој школи пред ученичким парламентом, ученици другог разреда Медицинске школе, чланови секције предмета Хигијена са здравственим васпитањем, коју води наставник др Гордана Јанковић, одржали су предавање на тему: "Болести зависности". Ученици су кроз презентацију и непосредни разговор са вршњацима из Техничке школе указали на начин дејства и последице конзумирања психоактивних супстанци, дроге и алкохола. Циљ предавања био је да се младим људима укаже на штетност коришћења психоактивних супстанци и значај превенције.