Истраживачки задатак за ообраду Горског вијенца

Датум постављања: Nov 05, 2019 12:2:38 PM

1. Група: Владика Данило: Уочити расположења, особине.

Како гледа на стање у Европи, а како положај своје државе?

Како види човека, свој положај, жртву свог народа?

Шта мисли о борби са потурицама?

Пронаћи стихове који почињу са: 1) Виђи врага... 2) Слушај, Вуче и остала браћо... 3) Ђе је зрно клицу заметнуло...

2. Група: Владика Данило: Уочити расположења, особине.

Како се одлучује на борбу?

Какав му је однос према потурицама?

Какви су му ставови у писму?

Како види човека и његове дужности?

Пронаћи стихове који почињу са: 1)Удри за крст... 2) Не, не, сједте... 3) Божедраги, који све управљаш... 4) Од владике и свијех главарах...

3. Група:Игуман Стефан:Како дидаскалије најављују његов долазак?

Уочити расположења, особине.

Какви су му ставови о свету и животу?

Чиме човек оправдава своје постојање?

Пронаћи стихове који почињу са: 1)Хоћу, браћо, то сам и дошао... 2) Ја имадем осамдесет љетах... 3) Ја сам проша сито и решето...

4) речи владике Данила из 3.дела: Љепше ствари нема на свијету...

4. Група: Вук Мићуновић: Уочити расположења, особине.

Какав му је став према потурицама и борби са њима?

Какав му је однос према владици?

Шта мисли о јунаштву?

Шта мисли о себи и које особине показује у препирци са потурицама?

Објасни значење његових израза за потурице – потрпезне кучке, лижисахани.

Пронаћи стихове који почињу са:

1)Не, владико, ако бога знадеш...

2) не држи нас овако, владико...3)Без муке се песна...

4) Пи сердаре, грдна разговора... (састанак турских поглавица са Црногорцима)

5)после писма: Да нијеси у кућу дошао...

6) почетак дела - кнез Јанко о њему и одговор мнозине: Ка из руге то би у почетку...

5. Група: Вук Мандушић:Уочити расположења, особине.

Шта мисли о себи и које особине показује у препирци са потурицама?

Какав му је сан и шта говори о њему?

Какав му је доживљај жене?

Како се понаша после битке и шта на то каже владика?

Пронаћи стихове који почињу са:

1)Беше ми се снаха помамила... (састанак турских поглавица са Црногорцима)

2) Глете, људи, лијепа сарука...( испрати разговор са Арслан-агом Мухадиновићем- састанак турских поглавица са Црногорцима)

3) ( испрати разговор који почиње кнез Роган, после писма владике, Мандушић даје 3 одговора): Који су ти јади, Мандушићу...

4) крај дела- На Шћепандан...и одговор владике

6. Група: Турци:

Скендер-ага: Како објашњава однос малог и великог народа?

Пронаћи стихове који почињу са: 1)Ја се чудим...(састанак турских поглавица са Црногорцима)

Мустај- кадија: Какав му је доживљај жене и Стамбола?

Пронаћи стихове који почињу са: 1)Што зборите? Јесте ли при себи?(састанак турских поглавица са Црногорцима)

2) Не плач мајко...( разговор сватова)

Селим везир: Шта мисли о црногорском, а шта о својој држави и народу?

Шта значи његово представљање у подвученим стиховима?

Пронаћи стихове који почињу са: 1)Селим везир, роб роба свечева...

7. Коло: О чему пева?

Како истиче јунаштво?

Пронаћи стихове који почињу са:

1) 1.песма: Бог се драги на Србе разљути...

2) Чашу меда још нико не попи...

3) Соко мрзи...(разговор сватова после песма Мустај-кадије)

4) 3.део- Бјеше облак сунце ухватило...