ШКОЛСКИ ОДБОР
1. Др Бранкица Васић
 представник локалне самоуправе
 2. Др Љиљана Јовановић
 представник локалне самоуправе
 3.Др  Андрија Милошевић
 представник локалне самоуправе
 4.Др Градислав Ђорђевић
 представник родитеља
 5. Др Слађана Јоковић Крстић
 представник родитеља
 6. Ивана Живић Ђурђевић
 представник родитеља
 7. Гордана Јанковић
представник запослених
 8. Данијела Милановић
представник запослених
 9. Снежана Радисављевић
представник запослених

Директор Данијела Бранковић, дипломирани математичар

Пословник о раду школског одбора