Међународни дан медицинских сестара

Појава и ширење вируса и обољења које изазива, подсетила је све људе широм света на улогу здравствених радника, без којих не би било одговора на велику претњу по глобално здравље. Медицинске сестре и други здравствени радници су широм света на првој линији одбране од COVID-19, тако што пружају здравствену заштиту, третман и негу. 

Међународни дан медицинских сестара обележава се у целом свету сваке године 12. маја, у спомен на рођење Флоренс Најтингел, медицинске сестре, зачетнице модерног сестринства. Флоренс Најтингел је била медицинска сестра која је још средином XIX века говорила како се једино знањем и вештинама може допринети побољшању здравља људи.

Сандрина Џетић, ФА45
https://sites.google.com/a/medicinskazajecar.edu.rs/medicinska-skola-zajecar/vannastavne-aktivnosti/zdravstvena-nega/dan-sestrinstva/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%95%D0%91%D0%91.jpg

Слађан Пуловић, М12
https://sites.google.com/a/medicinskazajecar.edu.rs/medicinska-skola-zajecar/vannastavne-aktivnosti/zdravstvena-nega/dan-sestrinstva/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D1%92%D0%B0%D0%BD%D0%92%D0%B5%D0%B1.jpg
http://danpodan.weebly.com/10551088107210791085108010941080-1080-10741072107810851080-107610721090109110841080/may-12th-2016

Дејан Јеленковић, наставник здравствене неге

Међународни дан сестринства


М31 и Марина Ковијанић, наставник здравствене негеhttps://sites.google.com/a/medicinskazajecar.edu.rs/medicinska-skola-zajecar/vannastavne-aktivnosti/zdravstvena-nega/dan-sestrinstva/image3.jpeg