Ваннаставне активности

Ваннаставне активности ученика су огледало школе, прва слика за препознавање вредности и достигнућа школе која о квалитету установе говори више него фотографије школске зграде и учионица.

КРЕАТИВНИ СМО
Не учимо и радимо само оно што се мора у оквиру редовне наставе већ имамо пуно секција. 
Стручне секције:
  • секција прве помоћи
  • секција за анатомију
  • секција за хемију
  • секција за биологију
  • секција за хигијену са здравственим васпитањем
...

Наши ученици и наствници организују хуманитарне акције, баве се разним спортовима. Имамо школске новине. НАши ученици учествују у позоришним представама које се осмишљавају и организују од страен Секције за подизање културне свести.

Драмско - латинска секција (Ленче Радосављевић, наставник латинског језика и Александра Јовановић, наставник Српског језика и књижевности)

Прва помоћ (др Тања Ђорђијоски)

Физичко васпитање (Јелена Милосављевић, наставница физичког васпитања, Петар Зарков, наставник физичког васпитања)

Хемија (Данијела Милановић, наставница хемије)