Ваннаставне активности

Ваннаставне активности ученика су огледало школе, прва слика за препознавање вредности и достигнућа школе која о квалитету установе говори више него фотографије школске зграде и учионица.

Драмско - латинска секција (Ленче Радосављевић, наставник латинског језика и Александра Јовановић, наставник Српског језика и књижевности)

Прва помоћ (др Тања Ђорђијоски)

Физичко васпитање (Јелена Милосављевић, наставница физичког васпитања, Петар Зарков, наставник физичког васпитања)

Хемија (Данијела Милановић, наставница хемије)