СУИЦИДАЛНОСТ И ТРОВАЊЕ ЛЕКОВИМА

Суицидалност је присутна могућност да се пацијент убије, то је облик виталне угрожености пацијента који произлази из његовог сопственог деловања. Покушај суицидалности може настати и кад је пацијент свестан и оријентисан а не само кад има халуцинације. Да би разумели суицидалност важно је знати нека правила:
 • добро планирана, успешна потенцијонална суицидалност може довести до остварења идеје.
 • да пацијенти имају способност да планирају и да одложе своје намере
 • најнеповољнији пацијент је онај који користи „дисимулацију“ да се осећа добро, негира помисао на суицидалност, хвали се о свом побољшању
 • одука о самоубиству се не доноси у тренутку већ је крај драме. Почиње у самој младости у неповољним условима у породици који делује на обликовање личности
 • тежња и жеља да се умре
 • позив на помоћ (усмерене на околину) што је повезано са жељом да живи
 • чешћи покушаји самоубиства су успешни код особа који су раније покушали да се убију или имају позитивну породичну анамнезу.

Узроци


 • сви облици депресије
 • халуцинације
 • суочавање са нерешеним проблемима
 • били који облик кризе или стреса
 • покушај освете другима који су „криви“ за нешто, па их треба казнити
 • делирантна стања
 • потврђено постојање тешке телесне болести
Улога сестре

 • посматрање болесника, да болесник то не примети
 • увек треба да знамо где се пацијент налази
 • посебну пажњу обратити на болеснике у јутарнјим часовима и када је примопредаја
 • проверити да ли је болесник попио лекове, јер је битно да пратимо терапијски ефекат, а може и да их „сакупи“ и да их искористи за суицид.

Код тровања лекова ако је прошло више од сат времена не ради се испирање желудца јер је дејство лека прешло у крвоток. Испирање желудца се ради ако је болесник свестан и даје му се да попије млаку слану воду. Укључује се детоксикациона терапија, прате се виталне функције и јача се снага воље да преузме неку одговорност. Показати српљење и разумевање за његове проблеме. Касније се укључује у радну терапију.

Научити суицидалност, обновити окупациону и радну терапију, поделу терапије 
Comments