Датум: 31.03.2020.

поставио/ла Medicinska škola Zaječar 15.04.2020. 10:47   [ ажурирано 15.04.2020. 10:47 ]
ТЕОРИЈА:

SULFUR DEPURATUM
PREČIŠĆENI SUMPOR

SULFUR PRAECIPITATUM
PRECIPITOVANI SUMPOR
(Таложни сумпор)

Уџбеник– стр. 61, 62:
Фармацеутска хемија I i II;
за III i IV разред медицинске школе
Аутори:
Др Милена Покрајац
Др Драгољуб Панић
Издавач: Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2020.
ВЕЖБЕ:

+ IODI SOLUTIO AETHANOLICA
SOLUTIO IODI AETHANOLICA
ALKOHOLNI RASTVOR JODA

Доказивање:
Са раствором скроба настаје адиционо једињење интензивно плаве боје. Ово једињење је нестабилно, јер се загревањем раствора његово тамно плава боја се губи. 

Уџбеник– стр. 61, 62:
Фармацеутска хемија I i II;
за III i IV разред медицинске школе
Аутори:
Др Милена Покрајац
Др Драгољуб Панић
Издавач: Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2020.
Comments