Датум: 21.05.2020.

поставио/ла Medicinska škola Zaječar 03.06.2020. 13:56   [ ажурирано 03.06.2020. 13:57 ]
IDENTIFIKACIJA SULFACETAMID-NATRIJUMA PO PROPISU Ph Jug IV

Udžbenik – str. 207;208
FARMACEUTSKA HEMIJA I i II;
za III i IV razred medicinske škole.
Autori:
Dr Milena Pokrajac
Dr Dragoljub Panić
Izdavač: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2002.
IDENTIFIKACIJA SULFACETAMID-NATRIJUMA PO PROPISU Ph Jug IV

Udžbenik – str. 207;208
FARMACEUTSKA HEMIJA I i II;
za III i IV razred medicinske škole.
Autori:
Dr Milena Pokrajac
Dr Dragoljub Panić
Izdavač: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2002.
VEZA IZMEĐU HEMIJSKE STRUKTURE I DEJSTVA LEKA
* Enolna funkcionalna grupa (=C-OH)
* Aldehidna funkcionalna grupa (-CHO) i keto grupa (=C=O)
* Karboksilna funkcionalna grupa ( -COOH)
*Halogeni elementi (Cl, Br, J,F)
*Funkcionalne grupe sa nitrogenom (azotom, N)

Udžbenik – str. 72; 73;74
FARMACEUTSKA HEMIJA I i II;
za III i IV razred medicinske škole.
Autori:
Dr Milena Pokrajac
Dr Dragoljub Panić
Izdavač: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2002.
Comments