Фармацеутска хемија са аналитиком лекова (ФА35)

Наставник: Виолета Митић, дипл. фармацеут

Датум: 21.05.2020.

поставио/ла Medicinska škola Zaječar 03.06.2020. 13:56   [ ажурирано 03.06.2020. 13:57 ]

IDENTIFIKACIJA SULFACETAMID-NATRIJUMA PO PROPISU Ph Jug IV

Udžbenik – str. 207;208
FARMACEUTSKA HEMIJA I i II;
za III i IV razred medicinske škole.
Autori:
Dr Milena Pokrajac
Dr Dragoljub Panić
Izdavač: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2002.
IDENTIFIKACIJA SULFACETAMID-NATRIJUMA PO PROPISU Ph Jug IV

Udžbenik – str. 207;208
FARMACEUTSKA HEMIJA I i II;
za III i IV razred medicinske škole.
Autori:
Dr Milena Pokrajac
Dr Dragoljub Panić
Izdavač: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2002.
VEZA IZMEĐU HEMIJSKE STRUKTURE I DEJSTVA LEKA
* Enolna funkcionalna grupa (=C-OH)
* Aldehidna funkcionalna grupa (-CHO) i keto grupa (=C=O)
* Karboksilna funkcionalna grupa ( -COOH)
*Halogeni elementi (Cl, Br, J,F)
*Funkcionalne grupe sa nitrogenom (azotom, N)

Udžbenik – str. 72; 73;74
FARMACEUTSKA HEMIJA I i II;
za III i IV razred medicinske škole.
Autori:
Dr Milena Pokrajac
Dr Dragoljub Panić
Izdavač: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2002.

Датум: 14.05.2020.

поставио/ла Medicinska škola Zaječar 14.05.2020. 12:27   [ ажурирано 14.05.2020. 12:27 ]

ВЕЖБЕ

IDENTIFIKACIJA VITAMINA C PO PROPISU Ph Jug IV

Udžbenik – str. 208;209;210
FARMACEUTSKA HEMIJA I i II;
za III i IV razred medicinske škole.
Autori:
Dr Milena Pokrajac
Dr Dragoljub Panić
Izdavač: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2002.

IDENTIFIKACIJA SULFACETAMID-NATRIJUMA PO PROPISU Ph Jug IV

Udžbenik – str. 207;208
FARMACEUTSKA HEMIJA I i II;
za III i IV razred medicinske škole.
Autori:
Dr Milena Pokrajac
Dr Dragoljub Panić
Izdavač: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2002.

IDENTIFIKACIJA VITAMINA C PO PROPISU Ph Jug IV

Udžbenik – str. 208;209;210
FARMACEUTSKA HEMIJA I i II;
za III i IV razred medicinske škole.
Autori:
Dr Milena Pokrajac
Dr Dragoljub Panić
Izdavač: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2002.

IDENTIFIKACIJA VITAMINA C PO PROPISU Ph Jug IV

Udžbenik – str. 208;209;210
FARMACEUTSKA HEMIJA I i II;
za III i IV razred medicinske škole.
Autori:
Dr Milena Pokrajac
Dr Dragoljub Panić
Izdavač: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2002.

Датум : 30.04.2020.

поставио/ла Medicinska škola Zaječar 03.05.2020. 22:58   [ ажурирано 03.05.2020. 23:02 ]

ВЕЖБЕ

IDENTIFIKACIJA SALICILNE KISELINE PO PROPISU Ph Jug IV

Udžbenik – str. 205:
FARMACEUTSKA HEMIJA I i II;
za III i IV razred medicinske škole.
Autori:
Dr Milena Pokrajac
Dr Dragoljub Panić
Izdavač: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2002.


IDENTIFIKACIJA VITAMINA C PO PROPISU Ph Jug IV

Udžbenik – str. 208;209;210
FARMACEUTSKA HEMIJA I i II;
za III i IV razred medicinske škole.
Autori:
Dr Milena Pokrajac
Dr Dragoljub Panić
Izdavač: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2002.
ТЕОРИЈА

JEDINJENJA GVОŽĐA
FERROSI SULFAS – FeSO4.7H2O

Udžbenik – str. 63; 64
FARMACEUTSKA HEMIJA I i II;
za III i IV razred medicinske škole.
Autori:
Dr Milena Pokrajac
Dr Dragoljub Panić
Izdavač: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2002.

Датум: 22.04.2020.

поставио/ла Medicinska škola Zaječar 23.04.2020. 13:42   [ ажурирано 23.04.2020. 13:43 ]

ТЕОРИЈА

+ IODUM RESUBLIMATUM (RESUBLOMOVANI JOD)
+ SOLUTIO IODI AQUOSA (VODENI RASTVOR JODA)
+ IODI SOLUTIO AETHANOLICA - SOLUTIO IODI SPIRITUOSA (ALKOHOLNI RASTVOR JODA)

Udžbenik – str. 60, 61, 62
FARMACEUTSKA HEMIJA I i II;
za III i IV razred medicinske škole.
Autori:
Dr Milena Pokrajac
Dr Dragoljub Panić
Izdavač: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2002.
ВЕЖБЕ

IDENTIFIKACIJA GVOŽĐE(II) – SULFATA FeSO4.7H2O

Udžbenik – str. 197:
FARMACEUTSKA HEMIJA I i II; 
za III i IV razred medicinske škole.

Autori:
Dr Milena Pokrajac
Dr Dragoljub Panić
Izdavač: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2002.

Датум: 13.04 - 14.04.2020.

поставио/ла Medicinska škola Zaječar 23.04.2020. 03:28   [ ажурирано 23.04.2020. 03:28 ]

ТЕОРИЈА

HLOR
AQUA CHLORATA (HLORNA VODA )
CALCII HYPOCHLORITUM CRUDUM- CaCl(OCl) (HLORNI KREČ)
+ ACIDUM HYDROCHLORICUM KONCENTRATUM-HCl
(KONCENTROVANA HLORIDNA KISELINA)

Udžbenik – str. 56, 57, 58, 59:
FARMACEUTSKA HEMIJA I i II;
za III i IV razred medicinske škole.
Autori:
Dr Milena Pokrajac
Dr Dragoljub Panić
Izdavač: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2002.
ВЕЖБЕ

FARMACEUTSKA HEMIJA SA ANALITIKOM LEKOVA, VEŽBE – III RAZRED,

IDENTIFIKACIJA GVOŽĐE(II) – SULFATA FeSO4.7H2O

Udžbenik – str. 197:
FARMACEUTSKA HEMIJA I i II;
za III i IV razred medicinske škole.
Autori:
Dr Milena Pokrajac
Dr Dragoljub Panić
Izdavač: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2002.

Датум: 31.03.2020.

поставио/ла Medicinska škola Zaječar 15.04.2020. 10:47   [ ажурирано 15.04.2020. 10:47 ]

ТЕОРИЈА:

SULFUR DEPURATUM
PREČIŠĆENI SUMPOR

SULFUR PRAECIPITATUM
PRECIPITOVANI SUMPOR
(Таложни сумпор)

Уџбеник– стр. 61, 62:
Фармацеутска хемија I i II;
за III i IV разред медицинске школе
Аутори:
Др Милена Покрајац
Др Драгољуб Панић
Издавач: Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2020.
ВЕЖБЕ:

+ IODI SOLUTIO AETHANOLICA
SOLUTIO IODI AETHANOLICA
ALKOHOLNI RASTVOR JODA

Доказивање:
Са раствором скроба настаје адиционо једињење интензивно плаве боје. Ово једињење је нестабилно, јер се загревањем раствора његово тамно плава боја се губи. 

Уџбеник– стр. 61, 62:
Фармацеутска хемија I i II;
за III i IV разред медицинске школе
Аутори:
Др Милена Покрајац
Др Драгољуб Панић
Издавач: Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2020.

1-6 of 6