Трећи разред (ФА35)


ФАРМАЦЕУТСКА ТЕХНОЛОГИЈА - ТЕОРИЈА
Ивана Јовичић, дипл. фармацеут

Виолета Митић, дипл. фармацеут

Тамара Ђорђевић, дипл. фармацеут

Ивана Урошевић, дипл. фармацеут