Организација фармацеутске делатности

поставио/ла Medicinska škola Zaječar 15.04.2020. 07:37   [ ажурирано 15.04.2020. 07:38 ]
Наставник: Анђелија Главоњић, дипл.фармацеут

датум: 08.04.2020.
Тест питања:
Организација фармацеутске делатности 3.  
Наброј установе на примарном здравственом нивоу.
Објасни секундарну здравствену делатност.
Објасни терцијану здравствену делатност.
Kо се сматра пацијентом? 
Шта је лек ?
 Kо даје дозволу за стављање у промет  лекова  и медицинских  средства? 

Одговорити до 24.04.2020

датум: 08.04.2020.
Тест питања: 
Организација фармацеутске делатности 2.  
Kо организује здравствени систем РС?
Kоја су задужења Министарства Здравља?
Kоја су задужења РФЗО?
Kоја су задужења Института за јавно здравље „ Батут“?
На ком нивоу  здравствене установе обављају своју делатност? 

Одговорити до 21.04.2020

датум: 01.04.2020
Тест питања:
Организација фармацеутске делатности 1.   .
Шта је фармацеутска етика?
Kоја општа етичка начела се могу применити на систем здравствене заштите?
Kоји се етички принципи примењују у фармацеутској пракси, колико их има и набројати их?
Објаснити принцип доброчинства и нешкодљивости.
Објаснити принцип сагласности и информисаности пацијента.

Одговорити до 13.04.2020

Comments