Датум: 01. 04. 2020.

поставио/ла Medicinska škola Zaječar 15.04.2020. 09:44   [ ажурирано 15.04.2020. 09:44 ]
Тест питања:
Организација фармацеутске делатности 1.   .
Шта је фармацеутска етика?
Kоја општа етичка начела се могу применити на систем здравствене заштите?
Kоји се етички принципи примењују у фармацеутској пракси, колико их има и набројати их?
Објаснити принцип доброчинства и нешкодљивости.
Објаснити принцип сагласности и информисаности пацијента.

Одговорити до 13.04.2020

Comments