Организација фармацеутске делатности ФА24

Наставник: Анђелија Главоњић, дипл. фармацеут

Датум: 08.04.2020.

поставио/ла Medicinska škola Zaječar 15.04.2020. 09:44   [ ажурирано 15.04.2020. 09:46 ]

Тест питања: 
Организација фармацеутске делатности 2.  
 • Kо организује здравствени систем РС?
 • Kоја су задужења Министарства Здравља?
 • Kоја су задужења РФЗО?
 • Kоја су задужења Института за јавно здравље „ Батут“?
 • На ком нивоу  здравствене установе обављају своју делатност? 
Одговорити до 21.04.2020

Тест питања:
Организација фармацеутске делатности 3.  
 • Наброј установе на примарном здравственом нивоу.
 • Објасни секундарну здравствену делатност.
 • Објасни терцијану здравствену делатност.
 • Kо се сматра пацијентом? 
 • Шта је лек ?
 • Kо даје дозволу за стављање у промет  лекова  и медицинских  средства? 
Одговорити до 24.04.2020Датум: 01. 04. 2020.

поставио/ла Medicinska škola Zaječar 15.04.2020. 09:44   [ ажурирано 15.04.2020. 09:44 ]

Тест питања:
Организација фармацеутске делатности 1.   .
Шта је фармацеутска етика?
Kоја општа етичка начела се могу применити на систем здравствене заштите?
Kоји се етички принципи примењују у фармацеутској пракси, колико их има и набројати их?
Објаснити принцип доброчинства и нешкодљивости.
Објаснити принцип сагласности и информисаности пацијента.

Одговорити до 13.04.2020

1-2 of 2