Датум: 30.03.2020.

поставио/ла Медицинска школа 15.04.2020. 11:30   [ ажурирано 15.04.2020. 11:30 ]
Идентификација витамина Ц

Витамин Ц се доказује помоћу Фелингове и Толенсове реакције које смо обрадили на претходним часовима.

  • За домаћи исписати Фелингову и Толенсову реакцију.
  • Kолико настаје грама бакар(И)-оксида при реакцији Фелинговог реагенса са 0.2 мола глукозе?
  • Kолико се издвала грама елементарног сребра при Толенсовој реакцији раствора који садржи 0.25 мола глукозе

Задатке урадити и послати у вибер групу.
Comments