Четврти разред (ФА45)


КОЗМЕТОЛОГИЈА - ТЕОРИЈА
Ивана Мариновић, дипл. фармацеут
Ивана Урошевић, дипл. фармацеут

Марија Миливојевић, дипл.фармацеут

Миона Величковић, дипл. фармацеут

Ивана Јовичић, дипл. фармацеут
Ивана Урошевић, дипл. фармацеут

БЛОК  - ФАРМАЦЕУТСКА ХЕМИЈА 
Слађана Милановић, дипл. фармацеут