Историја

Наставник: Виолета Јовановић

ЛИНКОВИ НА КОЈИМА ЈЕ УСПОСТАВЉЕН КОНТАКТ СА УЧЕНИЦИМА И РАД НА ДАЉИНУ

M11 - Фејсбук група

M12 – Фејсбук група

Ps 13 - Фејсбук група

As23 – група формирана преко Messnger-а

Уџбеник историје за други разред средњих стручних школа – Иван Бецић 

Лекције које треба прочитати: 

  1. Слом Краљевине Југославије (стр.  114-119)

  2. Покрети отпора и почетак устанка (стр.120 – 122)

Fa 14 - Фејсбук група

M31 - Фејсбук група

M32 - Фејсбук група

M33 - Фејсбук група

M41 - Фејсбук група

M42 - Фејсбук група

M43 - Фејсбук групаComments