Фармакологија и фармакотерапија ФА45

Наставник: др Јелена Допуђа

Гугл учионица: uakhnpb

Уџбеник:
Фармакологија за 2. и 4. разред медицинске школе, З. Тодоровић, Р.Стојановић, Н. Дивац, М. Простран, DATA STATUS, 2012.

1. Инсулин и орални антидијабетици, од 111.-114. стране у уџбенику

2. Тиреоидни хормони и антитиреоидни лекови, 115. и 116. страна у уџбенику;

3. Гликокортикоиди, минералокортикоиди, од 116.-120. стране у уџбенику.
Comments