Датум: 23.03 - 27.03.2020.

поставио/ла Medicinska škola Zaječar 21.04.2020. 02:15   [ ажурирано 21.04.2020. 03:15 ]
Назив уџбеника: Real Life (Intermediate)
Назив наставне јединице: Unit 8
Страна: 62
Садржај часа: страна 62 и 63 - Warm-up activity:
Вежбање 1 и 2
  • Do you get on well with the people you live with?
  • What kind of things cause trouble?
Прочитати текстове: It drives me crazy  What are the worst things about the people you live with?

Домаћи задатак:
написати састав од 100 речи на тему:
What drives me crazy about the people I live with?
Do I make crazy anyone who live(s) with me?Назив наставне јединице: Living in front of the cameras – обрада
Страна: 64 и 65
Садржај часа: прочитати текстове (вежбање 8, стр. 65)
Урадити вежбања 2
Домаћи задатак: страна 64, вежбање 4
Comments