Датум: 23.03 - 27. 03. 2020.

поставио/ла Медицинска школа 21.04.2020. 01:10   [ ажурирано 21.04.2020. 04:52 ]
Одељења: М12, ФА14

Назив уџбеника: I mproving English

Назив наставне јединице: Countable and Uncountable Nouns, Plural of Nouns


Садржај часа: 
страна 161 и 162 
- Истаћи разлику између бројевих
 (заједничких) и небројевих (властитих, апстрактних и градивних) именица
- Подсетити се множине именица на датим примерима
(разлике у писању облика за једнину и множину)
- Неправилна множина именица
- научити именице са истим обликом за једнину и множину

Домаћи задатак: научити множину именица


поставио/ла Медицинска школа 21.03.2020. 18:13 [ ажурирано 05.04.2020. 11:34 ]
Назив наставне јединице: Countable and Uncountable Nouns, Plural of Nouns - увежбавање (44.час)

Садржај часа: поновити како именице у енглеском језику граде облик множине 

Домаћи задатак: страна 101, вежбање 2 и 3

Потражити на Интернету вежбања за множину именица.
Comments