Датум: 13.04 - 16.04.2020.

поставио/ла Medicinska škola Zaječar 21.04.2020. 01:19   [ ажурирано 21.04.2020. 04:57 ]

Назив наставне јединице:  Unit  8Appreciate What You Have - обрада  (49. час )


Садржај часа: страна 122 

Прочитати веома поучну причу о богатству и сиромаштву, и срећи.
- Усвојити значења следећих речи и израза: 
Key words: 
 • to appreciate – ценити, поштовати
 • humble – скроман
 • wealthy – богат
 • wealth - богатство
 • poor - сиромашан
 • poverty - сиримаштво
 • to nod – климнути главом
 • stream – поток; ток
 • edge – ивица
 • property – сиромаштво
 • to stretch – пружати се, простирати се
 • to be speechless – остати без речи
 • point of view – гледиште, став, мишљење

Пошто сте прочитали текст и усвојили речи, одговорите на 5 питања у вези са текстом испод текста .
НЕМОЈТЕ слати одговоре, ово је домаћи задатак који ћете ви урадити како бисте проверили колико добро сте разумели текст и можете ли својим речима да дате одговоре.Назив наставне јединице:  My Relationship with My  Parents - обрада  (50. час) 


Садржај  часа: страна  127
ДОМАЋИ ЗАДАТАК: Пошто смо урадили текстове на страни 115 и 122, урадићете вежбање на страни 127 тј. написаћете КРАЋИ САСТАВ на задату тему: My relationship with my parents.

Пажљиво прочитајте упутства: 
 1. одељак: у једној до две реченице опишите свој однос са вашим родитељима

2. одељак: опишите свој однос према родитељима

3. одељак: опишите однос ваших родитеља према вама

4. одељак: закључак: Да ли мислите да би описани однос између ваших родитеља и вас могао бити бољи и како?


Састав би требало да садржи највише до 100 речи а то би било 10 до 12 реченица. Сећате се да смо причали да се у саставу броје све речи које сте написали.Пошаљите ми домаћи задатак на мејл адресу: kladar.jasmina@gmail.com

 ОСТАЈТЕ МИ ЗДРАВО!
Comments