Датум: 23.03 - 27.03.2020.

поставио/ла Медицинска школа 21.04.2020. 01:32   [ ажурирано 21.04.2020. 01:42 ]

Назив уџбеника:  Real Life ( Pre/Intermediate )

Назив наставне јединице:  Making a film / TV programme  (46. час ) Страна: 84


Садржај часа: страна 84, вежбање 1 – Warm-up activity:
  • What was the last film you saw on TV, DVD, at the cinema?
  • What is your favourite film / actor ?
вежбање 2 - Types of films

Which is your favourite type of films?

вежбање 3 - Words to know - научити речи које се односе на филмску индустрију


Домаћи задатак:  написати састав од  100 речи: The film that impressed me so muchНазив наставне јединице:  The Passive Voice – obrada                     (47.час)


Садржај часа: прочитати и научити о пасивном стању глагола са папира који сам поделила, ако неко нема, шаљем вам

                              

Домаћи задатак:  страна 85, вежбање 7 и 8


поставио/ла Медицинска школа 21.03.2020. 18:09   [ ажурирано 05.04.2020. 11:31 ]

Comments