Датум: 13.04 - 16.04.2020.

поставио/ла Medicinska škola Zaječar 21.04.2020. 01:56   [ ажурирано 21.04.2020. 04:48 ]
Назив наставне јединице: Second Conditionals - обнављање (52.час)

Садржај часа: Mini Workbook, страна 122, вежбања 1, 2 и 3

Поновите употребу Second Conditonals и урадите реченице у наведеним вежбањима.

За свако вежбање урађена је прва реченица као пример а у вежбању 3, довршите реченице по сопственом избору.

НЕМОЈТЕ СЛАТИ УРАЂЕНА ВЕЖБАЊА већ само урадите у књизи.
Назив наставне јединице: Adjectives ending in –ED and -ING - обрада (53.час)

Садржај часа: - Од великог броја глагола у енглеском језику могуће је добити облике за придеве и то додавањем наставака –ED или -ING на основни облик глагола.

* Добијени облици придева са наставком –ED односе се најчешће на људе и њихова осећања, као на пример:
to surprise ( изненадити ) + - ED = surprised (изненађен)

* Добијени облици придева са наставком – ING односе се најчешће на појаве или предмете (или људе) који чине да се тако осећамо:
to surprise ( изненадити ) + - ING = surprising (изненадни, неочекиван)

вежбање 6, страна 94

Подвући тачан облик придева са наставком .

- Mini Workbook, страна 123, вежбање 8

НЕМОЈТЕ СЛАТИ УРАЂЕНА ВЕЖБАЊА већ само урадите у књизи.


Comments