Project updates‎ > ‎

Настава на даљину

ПРЕКИД НАСТАВЕ ЗБОГ УВОЂЕЊА ВАНРЕДНОГ СТАЊА

У складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања на целој територији Републике Србије, која ступа на снагу вечерас 15.03.2020. године, школа неће радити од понедељка 16.03.2020. године.

У току сутрашњег дана добићемо упутства за организовање и спровођење наставе на даљину почевши од 17.03.2020.

Пратите Веб-страницу и Фејсбук страницу школе и придржавајте се свих препорука!


Драги ученици, овде су вам кодови Гугл учионица за учење на даљину по предметима. 
УНУТАР ЛИНКА ПРОНАЋИ ЋЕТЕ СВЕ ШТО ВАМ ЈЕ ПОТРЕБНО: ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА, ДОДАТНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА УЧЕЊЕ, КОД ДО УЧИОНИЦЕ И НАЧИН КОМУНИКАЦИЈЕ. БУДИТЕ ВРЕДНИ И МОТИВИСАНИ ЗА РАД, ТО ЈЕ ВЕОМА ВАЖНО.
ЖЕЛИМО ВАМ ДОБРО ЗДРАВЉЕ И УСПЕШНО УЧЕЊЕ!

СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ - спољни сарадници

https://sites.google.com/a/medicinskazajecar.edu.rs/medicinska-skola-zajecar/nastava-na-dalinu/strucni-predmeti

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

https://sites.google.com/a/medicinskazajecar.edu.rs/medicinska-skola-zajecar/nastava-na-dalinu/srpski-jezik-i-knizevnost

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

https://sites.google.com/a/medicinskazajecar.edu.rs/medicinska-skola-zajecar/nastava-na-dalinu/engleski-jezik

ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК

https://sites.google.com/a/medicinskazajecar.edu.rs/medicinska-skola-zajecar/nastava-na-dalinu/stone-269111_1920%20(1).jpg

ПРВА ПОМОЋ

https://sites.google.com/a/medicinskazajecar.edu.rs/medicinska-skola-zajecar/nastava-na-dalinu/prva-pomoc

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА

https://sites.google.com/a/medicinskazajecar.edu.rs/medicinska-skola-zajecar/nastava-na-dalinu/zdravstvena-nega

АНАТОМИЈА

https://sites.google.com/a/medicinskazajecar.edu.rs/medicinska-skola-zajecar/nastava-na-dalinu/anatomija-i-fiziologija

ПАТОЛОГИЈА И ПАТОФИЗИОЛОГИЈА

https://sites.google.com/a/medicinskazajecar.edu.rs/medicinska-skola-zajecar/nastava-na-dalinu/patologija-i-patofiziologija

МИКРОБИОЛОГИЈА СА ЕПИДЕМИОЛОГИЈОМ

https://sites.google.com/a/medicinskazajecar.edu.rs/medicinska-skola-zajecar/nastava-na-dalinu/mikrobiologija-sa-epidemiologijom

ОСНОВЕ КЛИНИЧКЕ ФАРМАЦИЈЕ

https://sites.google.com/a/medicinskazajecar.edu.rs/medicinska-skola-zajecar/nastava-na-dalinu/osnove-klinicke-farmacije

ФАРМАКОЛОГИЈА

https://sites.google.com/a/medicinskazajecar.edu.rs/medicinska-skola-zajecar/nastava-na-dalinu/farmakologija/farmakologijam21m22as23

ФАРМАКОЛОГИЈА И ФАРМАКОТЕРАПИЈА

https://sites.google.com/a/medicinskazajecar.edu.rs/medicinska-skola-zajecar/nastava-na-dalinu/farmakologija-i-farmakoterapija

ХИГИЈЕНА СА ЗДРАВСТВЕНИМ ВАСПИТАЊЕМ

https://sites.google.com/a/medicinskazajecar.edu.rs/medicinska-skola-zajecar/nastava-na-dalinu/higijena-sa-zdravstvenim-vaspitanem

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

https://sites.google.com/a/medicinskazajecar.edu.rs/medicinska-skola-zajecar/nastava-na-dalinu/fizicko-vaspitane

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

https://sites.google.com/a/medicinskazajecar.edu.rs/medicinska-skola-zajecar/nastava-na-dalinu/opsteobrazovni-predmeti/informatikairacunarstvo

МАТЕМАТИКА

https://sites.google.com/a/medicinskazajecar.edu.rs/medicinska-skola-zajecar/nastava-na-dalinu/matematika

ФИЗИКА

https://sites.google.com/a/medicinskazajecar.edu.rs/medicinska-skola-zajecar/nastava-na-dalinu/fizika

ХЕМИЈА

https://sites.google.com/a/medicinskazajecar.edu.rs/medicinska-skola-zajecar/nastava-na-dalinu/hemija

БИОЛОГИЈА

https://sites.google.com/a/medicinskazajecar.edu.rs/medicinska-skola-zajecar/nastava-na-dalinu/biologija

ГЕОГРАФИЈА

https://sites.google.com/a/medicinskazajecar.edu.rs/medicinska-skola-zajecar/nastava-na-dalinu/geografija

ИСТОРИЈА

https://sites.google.com/a/medicinskazajecar.edu.rs/medicinska-skola-zajecar/nastava-na-dalinu/istorija

ВЕРОНАУКА

https://sites.google.com/a/medicinskazajecar.edu.rs/medicinska-skola-zajecar/nastava-na-dalinu/veronauka

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

https://sites.google.com/a/medicinskazajecar.edu.rs/medicinska-skola-zajecar/nastava-na-dalinu/gradansko-vaspitane

ПРЕДУЗЕТНИШТВО

https://sites.google.com/a/medicinskazajecar.edu.rs/medicinska-skola-zajecar/nastava-na-dalinu/preduzetnistvo

СОЦИОЛОГИЈА

https://sites.google.com/a/medicinskazajecar.edu.rs/medicinska-skola-zajecar/nastava-na-dalinu/sociologija-sa-pravima-gradana

МУЗИЧКА КУЛТУРА

https://sites.google.com/a/medicinskazajecar.edu.rs/medicinska-skola-zajecar/nastava-na-dalinu/muzicka-kultura

ПСИХОЛОГИЈА

https://sites.google.com/a/medicinskazajecar.edu.rs/medicinska-skola-zajecar/naslovna/psihologija