Преквалификација


Термини за августовски рок


ПЛАН УПИСА ПОЛАЗНИКА НА ПРОГРАМ ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ.
(важи до 31.08.2021.)

Преквалификација подразумева стицање образовања за други образовни профил у односу на већ стечено образовање у трајању од 4 године. Лице које се уписује у школу ради преквалификације полаже испите из стручних предмета које одреди комисија коју чине чланови наставничког већа школе именовани решењем директора. 
По допису Министарства просвете од 28.10.2020. Медицинска школа вас обавештава да ће од понедељка 02.11. до петка 06.11.2020. године, са почетком од 9.00 сати вршити пријем докумената за упис на образовне профиле:
 • ГИНЕКОЛОШКО АКУШЕРСКА СЕСТРА - ТЕХНИЧАР (5 полазника)
 • ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР (5 полазника)
 • МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР  (15 полазника)
 • МЕДИЦИСКА СЕСТРА - ВАСПИТАЧ (5 полазника)
 • ПЕДИЈАТРИЈСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР (5 полазника)
 • ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР (10 полазника)
Потребна документа:
 1. Молба директору (образац)
 2. Диплома и сва сведочанства завршене школе
 3. Извод из матичне књиге рођених (и венчаних ако је презиме промењено у односу на сведочанства)
 4. Лекарско уверење
 5. Копија личне карте
Цене школовања:
 • Упис године - 3300,00 дин.
 • Обнова године - 1100,00 дин.
 • Испит - 650,00 дин.
 • Испит са писменим задатком - 750,00 дин.
 • Испит са вежбама - 1000,00 дин.
 • Испит из практичне наставе - 1000,00 дин.
 • Час консултативне наставе: група од 16 до 30 ученика - 90,00 дин.
 • Час консултативне наставе: група од 15 ученика - 120,00 дин.
 • Матурски испит - 2300,00 дин.

https://sites.google.com/a/medicinskazajecar.edu.rs/medicinska-skola-zajecar/prekvalifikacija-1/Raspored.jpg
За додатне информације позвати референта за ванредне ученике на број : 019/443-856, тастер 6, или моб. 062 80 98213 
(звати у периоду од 9-12 сати, понедељак, уторак и среда) 

prekvalifikacija@gmail.com 
жиро рачун: 840-1085666-02, 
адреса школе: Књегиње Љубице 3-5 Зајечар 
позив на бр. 
за школарину 92-02, 
испит 89-03, 
вежбе/консултације 86-04

Приручници

Сви ученици на преквалификацији, који су уписали школовање од 2014. могу се информисати о полагању матурског испита на овим линковима: