ОБАВЕШТЕЊЕ

Сви заинтересовани за преквалификацију у Медицинској школи у Зајечару да у периоду од 18 – 22. 09. 2017. предају потребну документацију и то:
  1. Молбу
  2. Сведочанства о завршена сва четири разреда средњег образовања или оверену копију
  3. Диплома о завршеном четвртом степену средње школе или оверену копију
  4. Извод из матичне књиге рођених
  5. Доказ о држављанству
  6. Копију личне карте
  7. Лекарско уверење за упис у жељени смер Медицинске школе
Документацију предати у Медицинској школи у периоду од 09-12 сати или послати поштом на адресу: Кнегиње Љубице 3-5 19 000 Зајечар

НОВЕМБАРСКИ ИСПИТНИ РОК

Пре било какве уплате позвати референта за ванредне ученике на број : 019/443-856, тастер 6, или моб. 062 80 98213
(звати у периоду од 9-12 сати, понедељак, уторак и среда) 

prekvalifikacija@gmail.com 
жиро рачун: 840-1085666-02, 
адреса школе: Књегиње Љубице 3-5. Зајечар
позив на бр. за :Школарину- 92-02, Испит- 89-03, вежбе/консултације- 86-04

 
САТНИЦА РАДА СА УЧЕНИЦИМА НА ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈИ

ПОНЕДЕЉАК 09.00 - 12.00 ч.
 УТОРАК09.00 - 12.00 ч.
 СРЕДА 09.00 - 12.00 ч.

ЦЕНЕ ШКОЛАРИНЕ И ИСПИТА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ НА ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈИ И ДОКВАЛИФИКАЦИЈИ КОЈЕ ВАЖЕ ОД ШКОЛСКЕ 2015/2016. године

Школарина (за сва 4 разреда) .............13.200,00 дин.

 Обнова године  1.100,00 дин.
 Испит без писменог задатка 650,00 дин
 Испит са писменим задатком (латински језик, страни језик, српски језик, математика) 750,00 дин.
 Испит са вежбама и теоријом 1.000,00 дин.
 Матурски испит 2.300,00 дин.
 Час консултације и практичне наставе 120,00 дин.


Напомена: Ценовник је уређен на основу члана 91. Став 5. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл.Гласник РС" бр. 72/09, 52/11), Министарства просвете, науке и технолошког развоја бр. 611-00-1904/2012-03 од 21.10.2013.