Преквалификација

ИСПИТНИ РОКОВИ
https://sites.google.com/a/medicinskazajecar.edu.rs/medicinska-skola-zajecar/prekvalifikacija-1/Untitled.jpg

https://sites.google.com/a/medicinskazajecar.edu.rs/medicinska-skola-zajecar/prekvalifikacija-1/satnica.jpg

Августовско-септембарски испитни рокПРИЈАВА МАТУРСКОГ ИСПИТА И ИСПИТА УЧЕНИКА НА ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈИ ЗА АВГУСТОВСКО-СЕПТЕМБАРСКИ РОК БИЋЕ 15-16.08.2019. ОД 9.00 ДО 12.00 САТИ.

Приручници

Сви ученици на преквалификацији, који су уписали школовање од 2014. могу се информисати о полагању матурског испита на овим линковима:За додатне информације позвати референта за ванредне ученике на број : 019/443-856, тастер 6, или моб. 062 80 98213 
(звати у периоду од 9-12 сати, понедељак, уторак и среда) 

prekvalifikacija@gmail.com 
жиро рачун: 840-1085666-02, 
адреса школе: Књегиње Љубице 3-5. Зајечар 
позив на бр. за :Школарину- 92-02, Испит- 89-03, вежбе/консултације- 86-04


Важно!

Обавештавају се ученици на преквалификацији, да испите пријављују у предвиђеним роковима. Накнадне пријаве и молбе неће бити уважене.

Упис

УПИС УЧЕНИКА НА ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈИ ВРШИЋЕ СЕ ПО ДОБИЈАЊУ САГЛАСНОСТИ ОД МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА. О ТЕРМИНУ ПРЕДАЈЕ ДОКУМЕНАТА БИЋЕТЕ НАКНАДНО ОБАВЕШТЕНИ.

ЦЕНЕ ШКОЛАРИНЕ И ИСПИТА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ НА ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈИ И ДОКВАЛИФИКАЦИЈИ КОЈЕ ВАЖЕ ОД ШКОЛСКЕ 2015/2016. године

Школарина (за сва 4 разреда) .............13.200,00 дин.

 Обнова године  1.100,00 дин.
 Испит без писменог задатка 650,00 дин
 Испит са писменим задатком (латински језик, страни језик, српски језик, математика) 750,00 дин.
 Испит са вежбама и теоријом 1.000,00 дин.
 Матурски испит 2.300,00 дин.
 Час консултације и практичне наставе 120,00 дин.


Напомена: Ценовник је уређен на основу члана 91. Став 5. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл.Гласник РС" бр. 72/09, 52/11), Министарства просвете, науке и технолошког развоја бр. 611-00-1904/2012-03 од 21.10.2013.