ЈУНСКИ ИСПИТНИ РОК

Распоред консултација

ОБАВЕШТЕЊЕ

За школску 2018/2019. Медицинска школа у Зајечару расписује конкурс за упис ученика на преквалификацији и то за следеће образовне профиле:

Медицинска сестра – техничар – 25 полазника

Фармацеутски техничар – 5 полазника

Медицинска сестра – васпитач – 5 полазника

Гинеколошко-акушерска сестра – 5 полазника

Сви заинтересовани за преквалификацију у Медицинској школи у Зајечару да у периоду од 28.11. до 7.12. 2018. могу да предају потребну документацију:
  • Молбу
  • Сведочанства о завршена сва четири разреда средњег образовања или оверену копију
  • Диплома о завршеном четвртом степену средње школе или оверену копију
  • Извод из матичне књиге рођених
  • Штампани извод личне карте са читачем
  • Лекарско уверење за упис у жељени смер Медицинске школе
Документацију предати у Медицинској школи у периоду од 09-12 сати или послати поштом на адресу: Кнегиње Љубице 3-5 19 000 Зајечар

ОБАВЕШТЕЊЕ

УПИС УЧЕНИКА НА ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈИ ВРШИЋЕ СЕ ПО ДОБИЈАЊУ САГЛАСНОСТИ ОД МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА. О ТЕРМИНУ ПРЕДАЈЕ ДОКУМЕНАТА БИЋЕТЕ НАКНАДНО ОБАВЕШТЕНИ.

Сви ученици на преквалификацији, који су уписали школовање од 2014. могу се информисати о полагању матурског испита на овим линковима:
Пре било какве уплате позвати референта за ванредне ученике на број : 019/443-856, тастер 6, или моб. 062 80 98213 
(звати у периоду од 9-12 сати, понедељак, уторак и среда) 

prekvalifikacija@gmail.com 
жиро рачун: 840-1085666-02, 
адреса школе: Књегиње Љубице 3-5. Зајечар 
позив на бр. за :Школарину- 92-02, Испит- 89-03, вежбе/консултације- 86-04

РАСПОРЕД


Важно!

Обавештавају се ученици на преквалификацији, да испите пријављују у предвиђеним роковима. Накнадне пријаве и молбе неће бити уважене.
 
САТНИЦА РАДА СА УЧЕНИЦИМА НА ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈИ

ПОНЕДЕЉАК 09.00 - 12.00 ч.
 УТОРАК09.00 - 12.00 ч.
 СРЕДА 09.00 - 12.00 ч.

ЦЕНЕ ШКОЛАРИНЕ И ИСПИТА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ НА ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈИ И ДОКВАЛИФИКАЦИЈИ КОЈЕ ВАЖЕ ОД ШКОЛСКЕ 2015/2016. године

Школарина (за сва 4 разреда) .............13.200,00 дин.

 Обнова године  1.100,00 дин.
 Испит без писменог задатка 650,00 дин
 Испит са писменим задатком (латински језик, страни језик, српски језик, математика) 750,00 дин.
 Испит са вежбама и теоријом 1.000,00 дин.
 Матурски испит 2.300,00 дин.
 Час консултације и практичне наставе 120,00 дин.


Напомена: Ценовник је уређен на основу члана 91. Став 5. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл.Гласник РС" бр. 72/09, 52/11), Министарства просвете, науке и технолошког развоја бр. 611-00-1904/2012-03 од 21.10.2013.