Ученици‎ > ‎Упис‎ > ‎

Конкурс за упис ученика у средњу школу

поставио/ла Medicinska škola Zaječar 28.05.2021. 03:46   [ ажурирано 28.05.2021. 04:06 ]
https://sites.google.com/a/medicinskazajecar.edu.rs/medicinska-skola-zajecar/obrazovni-profili/upis-1/_draft_post/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-1.jpgПРАВИЛНИК О УПИСУ УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ
    Овим правилником утврђују се: мерила и поступак за утврђивање редоследа кандидата за упис у средњу школу (у тексту: школа), садржина, време, место и начин полагања пријемног испита, вредновање учешћа кандидата на такмичењима у основној школи и врсте такмичења у основној школи чија се места вреднују, упис у школу под повољнијим условима ради постизања пуне равноправности у стицању образовања (у тексту: упис у школу под повољнијим условима), начин и услови приступа порталу посвећеном упису у школу чији садржај ажурира Министарство (у тексту: портал) и друга питања везана за упис у школу

СТРУЧНО УПУТСТВО 
    Стручним упутством за спровођење уписа ученика у средњу школу за школску 2021/2022. годину (у даљем тексту: Стручно упутство) ближе се уређује спровођење уписа ученика у средњу школу.

КОНКУРС ЗА УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ, ЗА ШКОЛЕ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ РЕПУБЛИКА СРБИЈА, АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ИЛИ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

ПРВА ДОПУНА КОНКУРСА