Предлог плана уписа за школску
2017/2018. годину
Медицинска сестра - техничар  
(90 ученика) - 3 одељења
 
Медицинска сестра - васпитач
(30 ученика) - 1 одељење

Фармацеутски техничар 
(30 ученика) - 1 одељење

Доњи праг поена за упис у претходној школској години:

                 

Медицинска сестра - техничар83,75
Медицинска сестра - васпитач 
Фармацеутски техничар91,19