Предлог плана уписа за школску
2018/2019. годину
Медицинска сестра - техничар  
(60 ученика) - 2 одељења
 
Гинеколошко- акушерска сестра
(30 ученика) - 1 одељење

Фармацеутски техничар 
(30 ученика) - 1 одељење

Доњи праг поена за упис у претходној школској години:

                 

Медицинска сестра - техничар82,34
Гинеколошко- акушерска сестра
 80,5
Фармацеутски техничар91