Предлог плана уписа за школску
2019/2020. годину
Медицинска сестра - техничар  
(60 ученика) - 2 одељења
 
Педијатријска сестра - техничар
(30 ученика) - 1 одељење

Фармацеутски техничар 
(30 ученика) - 1 одељење

Доњи праг поена за упис у претходној школској години:

                 

Медицинска сестра - техничар82,34
Педијатријска сестра-техничар
 83,49

Фармацеутски техничар91