ЛТ

 Дужност- стручне компетенције: Извођење лабораторијских анализа
 Трајање: Програм средњег стручног образовања за стицање квалификације траје четири године

ЗАДАЦИ - ЈЕДИНИЦЕ КОМПЕТЕНЦИЈА
 • Узимање биолошког материјала (крви, капиларне крви, урина, фецеса, желудачног сока, брисева)
 • Преузимање донесених трансуата, ексудата, ликвора, брисева и осталих секрета и екскрета
 • Евидентирање и сортирање биолошког материјала по врстама тражених анализа уз вођење радног дневника
 • Вршење разних аналитичких поступака из приређеног биолошког материјала дистрибуираног по траженим вртама анализа
 • Уношење добијаних података и прерачунавање навршенх аналитичких резултата, као и уношење налаза, у одређене формуларе
 • Приређивање потребних раствора за анализу
 • Надзор хемијске чистоће прибора за анализу и стерилизација прибора
 • Дестилација и редестилација воде
 • Извођење хематолошкох анализа
 • Бојење крвних размаза разним методама бојења
 • Микроскопирање за диференцијално дијагностичко одређивање врста леукоцита крвних размаза
 • Извођење тестова коагулације
 • Извођење микробиолошких анализа
  https://sites.google.com/a/medicinskazajecar.edu.rs/medicinska-skola-zajecar/obrazovni-profili/obrazovni-profili/laboratorijski-tehnicar/laboratory-2815632_640.jpg
 • Обрада биолошког материјала бактериолошким, паразитолошким и виролошким техникама
 • Извођење хистолошкох анализа
 • Лабораторијска обрада биолошког материјала - ткива разних органа добијених биопсијом, операцијом, обдукцијом умрлих; ткива добијених након експериментисања на животињама
 • Извођење трансфузиолошких анализа
 • Пренатална обрада трудница (вађење крви, одређивање крвних група и РХ фактора, извођење папинског теста)
 • Извођење различитих аналитичких и физичко-хемијских поступака са припремљеним биолошким материјалом
 • Извођење анализе урина (квантитативне и квалитативне), основних хематолошких анализа и тестова коагулације
 • Одређивање протеина, угљених хидрата, липида, ензима, ликвора, фесеца...
 • Учествовање у извођењу других анализа из програма лабораторије
 • Контролисање хемијске чистоћт из лабораторијског стакла и прибора и прпремање дестиловане и редестиловане воде
 • Вођење лабораторијске администрације, израда дневног плана, испитивање резултата, прављење дневног, тромесечног и годишњег извештаја

СПОСОБНОСТИ И СТАВОВИ

По завршеном школовању, лице ће бити у стању да:
 • савесно, одговорно, уредно и прецизно обавља поверене послове
 • ефикасно планира и организује време
 • испољи позитиван однос према значају спровођења прописа и важећих стандарда у здравству;
 • испољи позитиван однос према функционалности и техничкој исправности уређаја које користи при обављању посла;
 • испољи љубазност, комуникативност и флексибилност у односу према сарадницима;
 • https://sites.google.com/a/medicinskazajecar.edu.rs/medicinska-skola-zajecar/obrazovni-profili/obrazovni-profili/laboratorijski-tehnicar/laboratory-3827743_640.jpg
  ради у тиму;
 • буде оријентисан ка пацијенту;
 • буде прилагодљив на промене и да решава проблеме у раду;
 • испољи иницијативност и предузимљивост у раду;
 • испољи самокритичност и објективност при обављању посла;
 • испољи позитиван однос према професионално-етичким нормама и вредностима


https://sites.google.com/a/medicinskazajecar.edu.rs/medicinska-skola-zajecar/obrazovni-profili/obrazovni-profili/laboratorijski-tehnicar/biology-220005_640.jpg


Comments