Лабораторијски техничар

 Назив квалификације: Лабораторијски техничар
 Подручје рада: Здравство и социјална заштита
 Ниво квалификације: IV
https://sites.google.com/a/medicinskazajecar.edu.rs/medicinska-skola-zajecar/obrazovni-profili/obrazovni-profili/laboratorijski-tehnicar/laboratory-2815641_640.jpg


Уџбеници


https://sites.google.com/a/medicinskazajecar.edu.rs/medicinska-skola-zajecar/obrazovni-profili/obrazovni-profili/laboratorijski-tehnicar/laboratory-3827743_640.jpg
https://sites.google.com/a/medicinskazajecar.edu.rs/medicinska-skola-zajecar/obrazovni-profili/obrazovni-profili/laboratorijski-tehnicar/biology-220005_640.jpg

Општеобразовни предмети

Стручни предмети