Ученици‎ > ‎

Фармацеутски техничар


 Сви кандидати, без обзира да ли се одлуче за редовно или ванредно школовање, или за похађање програма доквалификације или преквалификације за профил фармацеутски техничар, код нас, 
сасвим сигурно добијају адекватно теоријско и практично знање.

Назив квалификације: Фармацеутски техничар

 Подручје рада: Здравство и социјална заштита

 Ниво квалификације: IV

 Дужност- стручне компетенције: 

 • Извођење и надзор технолшких фаза у фармацеутској и козметичкој индустрији
 • Контролисање производног процеса и вођење производно-контролне администрације
 • Обезбеђивање прописних хигијенских услова и заштите на раду
 • Вођење промета лекова у велетрговини
 • Рад у јавној апотеци

Трајање: Програм средњег стручног образовања за стицање квалификације траје четири године.

Циљ стручног образовања за квалификацију Фармацеутски техничар је оспособљавање лица за извођење и надзор технолошких фаза у фармацеутској и технолошкој индустрији, контролисање производног процеса и вођење производне-контролне администрације, обезбеђивање прописаних хигијенских услова и заштите на раду, за вођење промета лекова у велетрговини и рад у јавној апотеци.


Способности и ставови

По завршеном програму образовања, лице ће бити у стању да:
 • савесно, одговорно, уредно и прецизно обавља поверене послове;
 • ефикасно планира и организује време;
 • испољи позитиван однос према значају спровођења прописа и важећих стандарда у здрaвству;
 • испољи позитиван однос према функционалности и техничкој исправности машина и уређаја које користи при обављању посла;
 • испољи љубазност, комуникативност и флексибилност у односу према сарадницима;
 • ради у тиму;
 • буде оријентисан ка клијенту;
 • буде прилагодљив на промене у раду;
 • испољи позитиван однос према професионално-етичким нормама и вредностима


Наставни план

Списак уџбеника