Бројно стање ученика, одељења и одељењске старешине

Разред

Одељење

Број ученика

Образовни профил

Разредни старешина

ПРВИ РАЗРЕД

М 11

30

Медицинска сестра-техничар

Марија Радосављевић

М 12

30

Медицинска сестра-техничар

Петар Зарков

М 13

31

Медицинска сестра-техничар

Татјана Стојадиновић

Ас 14

30

Гинеколошко-акушерска сестра

Татјана Живковић

Фа 15

30

Фармацеутски техничар

Гордана Јанковић

У К У П Н О

151

 

ДРУГИ РАЗРЕД

М 21

31

Медицинска сестра-техничар

Јасенка Милосављевић

М 22

31

Медицинска сестра-техничар

Цица Божовић

М 23

30

Медицинска сестра-техничар

Ирена Живановић

Пс 24

31

Педијатријска сестра-техничар

Ана Марковић

Фа 25

31

Фармацеутски техничар

Данијела Милановић

У К У П Н О

154

 

ТРЕЋИ РАЗРЕД

М 31

30

Медицинска сестра-техничар

Светлана Станојевић

М 32

29

Медицинска сестра-техничар

Ирена Лилић

М 33

30

Медицинска сестра-техничар

Дејан Јеленковић

М 34

31

Медицинска сестра-техничар

Виолета Јовановић

Фа 35

30

Фармацеутски техничар

Јелена Милосављевић

У К У П Н О

150

 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

М 41

28

Медицинска сестра-техничар

Радомирка Никодијевић

М 42

32

Медицинска сестра-техничар

Снежана Вучковић Ивковић

М 43

31

Медицинска сестра-техничар

Дајана Живановић

Мсв 44

26

Медицинска сестра-васпитач

Брана Ђорђевић

Сет 45

26

Санитарно-еколошки техничар

Данијела Ђорђевић

Фа 46

37

Фармацеутски техничар

Давор Јанковић

У К У П Н О

180

 

У К У П Н О    I - IV

635

 
.
.
.
.
.
.