РБ

Име и презиме

Предмет

1

др Jован Стевановић

Интерна медицина

2

др Весна Лалошевић-Ђорђевић

Интерна медицина са негом

3

др Петар Фировић

Интерна медицина

4

др Миломир Маринковић

Хирургија

Хирургија са негом

5

др Звонимир Адамовић

Хирургија

6

др Зоран Јеленковић

Хирургија са негом

7

др Предраг Марушић

Инфектологија

Инфектологија са негом

Епидемиологија

8

др Ненад Ристовић

Инфектологија

9

др Срђан Николић

Неурологија  

10

др Бојана Цокић

Педијатрија са негом

11

др Братимирка Јеленковић

Педијатрија са негом

12

др Мирко Николић

Педијатрија са негом

13

Др Љубица Милошевић

Гинекологија и акушерство

14

др Драгослав Калиновић

Гинекологија и акушерство са негом

15

др Вера Најдановић

Гинекологија и акушерство

16

Илић Новица

Санитарна хемија

17

Величковић Миона

Санитарна хемија

18

Вугделија Сузана

Санитарна хемија

19

Јордевска Јовановић Славица

Медицина рада

20

Цветић Милан

Епидемиологија

21

Стојиљковић Данијела

Медицинска биохемија

22

мр Анђелија Главоњић

Фармацеутско-технолошке операције и поступци

Организација фармацеутске делатности

Фармацеутска технологија

23

мр Марија Миливојевић

Фармацеутска хемија са аналитиком лекова

Фармацеутска хемија

24

мр Виолета Митић

Фармацеутска хемија са аналитиком лекова

25

мр Ивана Мариновић

Фармацеутско-технолошке операције и поступци

Фармацеутска технологија

Увод у козметологију

26

мр Ивана Јовичић

Фармацеутско-технолошке операције и поступци

Фармацеутска технологија

Фармацеутска технологија

27

мр Александра Младеновић

Фармацеутска технологија

28

мр Ивана Урошевић

Медицинска биохемија

29

мр Александра Тонић Марковић

Фармацеутска технологија

30

мр Илић Весна

Фармацеутска технологија

31

мр Сузана Маринковић

Фармакогнозија са фитотерапијом

Фармакогнотија

32

мр Драгана Бранковић Минчић

Медицинска биохемија

33

мр Миљана Ђорђевић

Фармацеутска технологија

34

мр Џавид Зиза

Фармацеутска технологија

35

мр Срђан Иванов

Фармакогнозија са фитотерапијом

36

Слађана Николић

Фармацеутска технологија

Токсиколошка хемија

37

Сандра Божиновић

Фармакогнозија са фитотерапијом

Фармакогнозија са фитотерапијом

38

Татјана Трандафиловић

Фармацеутска хемија са аналитиком лекова Токсикологија

Фармацеутска технологија