МИСИЈА ШКОЛЕ
Ми смо стручна школа у којој је настава добро организована и стручно заступљена и у којој наставници уз подстицај и подршку руководства професионално обављају свој посао и брину о ученицима.

ВИЗИЈА ШКОЛЕ
Желимо да постанемо отворена и спремна школа за реформу средњег стручног
образовања, као и савремена и ефикасна стручна школа у којој ученици у атмосфери поверења, уважавања и толеранције стичу квалитетна и трајна
знања, применљива у даљем развоју.