Медицинска биохемија (ФА35)

Наставник: Ивана Урошевић, дипл.фармацеут

Датум: 30.03.2020.

поставио/ла Медицинска школа 15.04.2020. 10:57

Липиди

Масне киселине

Датум: 24.03.2020.

поставио/ла Медицинска школа 15.04.2020. 10:56

Практични задатак 1

Практични задатак 2

Практични задатак 3

Датум: 23.03.2020.

поставио/ла Медицинска школа 15.04.2020. 10:55

Гликоза, циклус трикарбонских киселина и респираторни ланац

Регулација хомеостазе глукозе

1-3 of 3