Насловна‎ > ‎Вести‎ > ‎

Решење о образовању Листе спољних сарадника Завода за унапређивање образовања и васпитања – Центра за развој програма и уџбеника

поставио/ла Медицинска школа 08.02.2018. 14:31
На основу члана 141. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“ бр. 18/2016), члана 38 Статута Завода за унапређивање образовања и васпитања, Јавног позива за образовање Листе спољних сарадника Завода за унапређивање образовања и васпитања – Центра за развој програма и уџбеника и Решења директора Завода број 157-1/2018 од 29. јануара 2018.год. о именовању Комисије за избор чланова Листе спољних сарадника Завода за унапређивање образовања и васпитања – Центра за развој програма и уџбеника, Комисија дана 6. фебруара 2018. доноси Р Е Ш Е Њ Е о образовању Листе спољних сарадника Завода за унапређивање образовања и васпитања – Центра за развој програма и уџбеника
Comments