Насловна‎ > ‎

УПИС 2020/2021.

поставио/ла Medicinska škola Zaječar 13.04.2021. 06:54   [ ажурирано 13.04.2021. 06:59 ]
Услуга Електронског уписа у средњу школу ће бити доступна родитељима и у првом и у другом уписном кругу, 
тј. 9, 10. и 13. јула до 24 часа. 
Све пријаве које родитељи поднесу електронским путем школи биће видљиве од 14.07.2020. године. 
Родитељи ће добити обавештење о извршеном упису након 15.07.2020. године, 
када овлашћена лица школе обраде пријаве и верификују податке.

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ/ ЗАКОНСКЕ ЗАСТУПНИКЕ УЧЕНИКА:


Комисија за спровођење завршног испита  за школску 2019/2020. годину донела је Одлуку о измени Календара активности за спровођење завршног испита и уписа у средњу школу.

Измене у Календару активности


Поштовани родитељи/ законски заступници ученика,

Обавештавамо вас да је доступна услуга за родитеље/друге законске заступнике ученика која вам омогућава упис ученика у складу са оствареним правом, без доласка у школу. Свакако, ученици се могу уписати и доласком у школу, када је довољно да у папирном облику преда исправно попуњену пријаву за упис, док ће школа прибавити остале документе по службеној дужности у електронском облику коришћењем услуге еУпис. Услуга ће бити доступна у периоду уписа у редовне школе и само за оне ученике који уписују редовна одељења. Попуњавањем пријаве за упис ученика у средњу школу, уносите податке који су школи неопходни за упис ученика у средњу школу. Унети подаци ће школи бити видљиви у оквиру услуге еУпис, а проверу потребних чињеница у складу са законом овлашћено лице ће спровести приступом постојећим евиденцијама по службеној дужности, на исти начин као и за ученика који ради уписа дође у школу. Уколико је упис успешан, родитељ ће бити обавештен о томе. Уколико упис није успешан родитељ се обавештава да је неопходно да се ради уписа обрати школи, када је потребно проверити све унете податке, као и податке који су дохваћени из службених евиденција, те отклонити недостатке и ученика уписати у школу.  Сви потребни документи за упис ученика у први разред средње школе дефинисани су Конкурсом.

За електронски упис неопходно је да родитељ/ законски заступник има креиран налог на порталу еУправа.
Више информација о томе како се креира кориснички налог на порталу еУправа: https://euprava.gov.rs/kreiranje-korisnickog-naloga...

ДОКУМЕНТА НЕОПХОДНА ЗА УПИС:

1. Пријава за упис,

2. Уверење о положеном завршном испиту и оргинално сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању, односно оригинално сведочанство о завршеној основној школи,

3. Уверење о испуњавању здравствених услова за образовни профил 

Предлог плана уписа за школску
2020/2021. годину

https://sites.google.com/a/medicinskazajecar.edu.rs/medicinska-skola-zajecar/obrazovni-profili/upis-1/yy.jpg

Доњи праг поена за упис у претходној школској години:


Медицинска сестра - техничар79.53
Лабораторијски техничар
 
Фармацеутски техничар83.15


(60 ученика) - 2 одељења
 
(30 ученика) - 1 одељење
(30 ученика) - 1 одељење

Конкурс за упис ученика у први разред средње школе


https://sites.google.com/a/medicinskazajecar.edu.rs/medicinska-skola-zajecar/obrazovni-profili/upis-1/s.jpg https://sites.google.com/a/medicinskazajecar.edu.rs/medicinska-skola-zajecar/obrazovni-profili/upis-1/l.jpg


Comments