Oбавештење за родитеље_28.08.2020.

*ДОПИС СЕ ОДНОСИ НА УЧЕНИКЕ КОЈИ СУ СТАНАРИ ДОМА

На основу дописа од стране Дома ученика средњих школа Зајечар дана 27.08.2020. обавештени смо да због извођења радова 31.08.2020. се врши пријем  ученика/ станара дома прве године. С тим у вези донели смо одлуку да ученици друге, треће и четврте године који немају пребивалиште у Зајечару а требало је првог септембра да крену (физички) у школу, те недеље могу похађати наставу онлајн. Физичко одсуство биће оправдано. 

директор,

др Давор Јанковић