Одломци из познатих дела кроз кратку форму под називом "Иде час"

поставио/ла Medicinska škola Zaječar 14.04.2020. 07:59   [ ажурирано 14.04.2020. 08:26 ]
https://sites.google.com/a/medicinskazajecar.edu.rs/medicinska-skola-zajecar/naslovna/obavestena/odlomciizpoznatihdelakrozkratkuformupodnazivomidecas/reading-love.jpg
Министарство просвете, науке и технолошког развоја у оквиру наставе на даљину која се емитује на РТС 3 и РТС Планета уврстило је у распоред часова читање одломака из познатих дела кроз кратку форму под називом "Иде час".


Comments