Насловна‎ > ‎

Обавештења у време ванредног стања


ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2019/2020. годину

поставио/ла Medicinska škola Zaječar 25.05.2020. 07:17   [ ажурирано 25.05.2020. 07:21 ]

Члан 3. 

Обавезне облике образовно-васпитног рада из члана 1. овог правилника средње школе остварују на годишњем нивоу:

У стручној школи:

– у I и II разреду трогодишњег и I, II и III разреду четворогодишњег образовања у 37 петодневних наставних седмица, односно 185 наставних дана;

– у III разреду трогодишњег и IV разреду четворогодишњег образовања у 34 петодневне наставне седмице, односно 170 наставних дана.

У случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није могуће да стручне школе остваре обавезне облике образовно-васпитног рада у пуном броју наставних седмица и наставних дана на годишњем нивоу, могуће је одступање у броју до 5% од утврђеног броја петодневних наставних седмица, односно наставних дана.

У оквиру 37, односно 34 петодневне наставне седмице, стручна школа је у обавези да годишњим планом рада равномерно распореди дане у седмици, изузев у случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није могуће да дани у седмици, који су распоређени годишњим планом рада, буду равномерно распоређени.

Сваки дан у седмици неопходно је да буде заступљен 37 пута, односно 34 пута, изузев у случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није могуће обезбедити да сваки дан у седмици буде заступљен утврђен број пута.

Измене календара образовно-васпитног рада основне и средње школе


Датум: 19.05.2020.

поставио/ла Medicinska škola Zaječar 25.05.2020. 00:29   [ ажурирано 25.05.2020. 06:21 ]

Матурски и завршни испитиОдломци из познатих дела кроз кратку форму под називом "Иде час"

поставио/ла Medicinska škola Zaječar 14.04.2020. 07:59   [ ажурирано 14.04.2020. 08:26 ]

https://sites.google.com/a/medicinskazajecar.edu.rs/medicinska-skola-zajecar/naslovna/obavestena/odlomciizpoznatihdelakrozkratkuformupodnazivomidecas/reading-love.jpg
Министарство просвете, науке и технолошког развоја у оквиру наставе на даљину која се емитује на РТС 3 и РТС Планета уврстило је у распоред часова читање одломака из познатих дела кроз кратку форму под називом "Иде час".


Од 13.04.2020.

поставио/ла Medicinska škola Zaječar 14.04.2020. 07:56

Сугестије у вези са оцењивањем ученика у предстојећем периоду учења на даљину.

од 13.04.2020.


Од 30. 03. 2020.

поставио/ла Medicinska škola Zaječar 30.03.2020. 04:09

Препоруке за планирање и организацију наставе на даљину, изведених на основу почетних резултата и изазова.


О злоупотреби Гугл учионице

поставио/ла Medicinska škola Zaječar 24.03.2020. 06:08   [ ажурирано 26.03.2020. 06:00 ]

Поштоване колеге и колегинице,

У складу са специфичностима организовања онлајн наставе у време пандемије вирусом и узимајући у обзир праћење понашања ученика, молимо Вас да наставници и стручни сарадници посебну пажњу обрате на могуће непримерено понашање ученика на платформама за учење (различити облици дигиталног насиља, непримерени коментари и др.).

Школа је у обавези да обавести родитеље ученика да обрате пажњу на садржаје које ученици постављају током процеса онлајн учења, те да их информише да ће непримерено понашање ученика утицати на оцену из владања на крају школске године.

Потребно је да наставници и стручни сарадници подсете ученике на правила понашања на онлајн платформама за учење, бележе непримерена понашања, информишу родитеље и уклањају непримерени садржај са платформи које користе у свом раду.

Уколико школа има сазнања о дигиталном насиљу између ученика које се наставља и поред информисања родитеља и/или представља посебан ризик по ученика/ке изложене насиљу потребно је да поднесе пријаву надлежном Министарству унутрашњих послова и о томе извести надлежну Школску управу.

Захваљујемо се на сарадњи,

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Обавештење 18.03.2020.

поставио/ла Medicinska škola Zaječar 23.03.2020. 03:13   [ ажурирано 23.03.2020. 03:14 ]

Одлука о организацији рада школе


Обавештење 19.03.2020.

поставио/ла Medicinska škola Zaječar 23.03.2020. 03:07   [ ажурирано 23.03.2020. 03:08 ]

https://sites.google.com/a/medicinskazajecar.edu.rs/medicinska-skola-zajecar/naslovna/viber_image_2020-03-19_11-14-06.jpg

1-9 of 9