Упутство за пријем и достављање документованих приговора на оглашени предлог ранг листе за ученичке стипендије и кредите школске 2020/2021. године

поставио/ла Medicinska škola Zaječar 23.11.2020. 06:02   [ ажурирано 24.11.2020. 04:22 ]
Кандидати су сортирани по абецедном реду и за сваког су приказани основни матични подаци, елементи за бодовање, укупан број бодова, као и описна порука. Најнижи број бодова за одобрену стипендију је 5, 70.
Уколико нису тачно наведени неки од елемената за бодовање који су наведени у КОНКУРСУ, кандидати треба да доставе ДОКУМЕНТОВАНЕ ПРИГОВОРЕ КОД СЕКРЕТАРА ШКОЛЕ, уз попуњен образац, најкасније до 01.12.2020. године.
ПРИГОВОРИ КОЈИ НИСУ ДОКУМЕНТОВАНИ, НЕЋЕ СЕ РАЗМАТРАТИ.

ИЗВОД ИЗ ПРЕДЛОГА ЛИСТЕ КАНДИДАТА

https://sites.google.com/a/medicinskazajecar.edu.rs/medicinska-skola-zajecar/naslovna/kombinova-nastava---obavestena/_draft_post/1.jpg
https://sites.google.com/a/medicinskazajecar.edu.rs/medicinska-skola-zajecar/naslovna/kombinova-nastava---obavestena/_draft_post/2.jpg
https://sites.google.com/a/medicinskazajecar.edu.rs/medicinska-skola-zajecar/naslovna/kombinova-nastava---obavestena/_draft_post/3.jpg
https://sites.google.com/a/medicinskazajecar.edu.rs/medicinska-skola-zajecar/naslovna/kombinova-nastava---obavestena/_draft_post/4.jpg

https://sites.google.com/a/medicinskazajecar.edu.rs/medicinska-skola-zajecar/naslovna/kombinova-nastava---obavestena/_draft_post/5.jpg
ОБРАЗАЦ за приговор (скениран)
https://sites.google.com/a/medicinskazajecar.edu.rs/medicinska-skola-zajecar/naslovna/kombinova-nastava---obavestena/uputstvozaprijemidostavlanedokumentovanihprigovoranaoglasenipredlogranglistezaucenickestipendijeikrediteskolske20202021godine/Obrazac.jpg
https://sites.google.com/a/medicinskazajecar.edu.rs/medicinska-skola-zajecar/naslovna/kombinova-nastava---obavestena/uputstvozaprijemidostavlanedokumentovanihprigovoranaoglasenipredlogranglistezaucenickestipendijeikrediteskolske20202021godine/d.jpgComments