Насловна‎ > ‎

О школи


Подаци о регистрацији школе
Назив школе: Медицинска школа
Законски заступник: Давор Јанковић
Адреса: Кнегиње Љубице 3-5 Зајечар
тел/факс: 019/422-629
e-mail: medskozajecar@ptt.rs
Званична страница: www.medicinskazajecar.edu.rs
Матични број: 07351330
ПИБ: 100578583
Шифра делатности: 
Средње стручно образовање - 8532
Подручје рада: Здравство и социјална заштита
Текући рачун: 840-1085660-20 код Управе за трезор - филијале у Зајечару
Облик својине: државна