РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ЗА УЧЕШЋЕ У ЕРАЗМУС+ КА102 ВЕТ ПРОЈЕКТУ „ГЕРИЈАТРИЈА”

поставио/ла Medicinska škola Zaječar 28.09.2020. 11:28   [ ажурирано 29.09.2020. 02:58 ]

Конкурс за ученике и наставнике Медицинске школе за учешће у Еразмус+ KA102 - ВЕТ пројекту „Геријатрија” био је отворен од 14.9.2020. до 18.9.2020. године и у том периоду су ученици и наставници предавали пријавни формулар и мотивационо писмо. Од 21.9.2020. до 25.9.2020. наставници предмета Здравствена нега дали су своје мишљење у вези са пријављеним кандидатима попуњавајући унапред припремљен упитник за наставнике. Наставници енглеског језика и педагог школе су 25.9.2020. године са свим пријављеним кандидатима обавили индивидуалне разговоре и дали своју процену комуникационих вештина попуњавајући унапред припремљен упитник. Пријављени кандидати су радили и тест информатичке писмености.

Дана 25.9.2020. године заседала је комисија за селекцију учесника по основу конкурса за ученике и наставнике Медицинске школе у склопу Еразмус+ KA102 - ВЕТ пројекта „Геријатрија”. Након прегледања конкурсне документације и бодовања комисија за селекцију учесника утврдила је коначну ранг лису кандидата и донела следећи закључак:

На конкурс се пријавило укупно 22 ученика 3. и 4. разреда образовног профила медицинска сестра-техничар. Један ученик је у међувремену одустао тако да је бодован 21 ученик. Сви ученици су задовољили услове конкурса. Шесторо ученика који су остварили највећи број бодова изабрано је за учешће у пројекту. Уколико неко од изабраних ученика одустане, њега ће заменити ученик који је први испод црте и који је остварио највећи број бодова, а ако ученици имају исти број бодова, предност ће имати ученици који имају сертификат о познавању језика на вишем нивоу и боље урађен тест информатичке писмености (ИКТ-а).

На конкурс за наставнике пријавила су се 2 наставника предмета Здравствена нега Светлана Станојевић и Љубица Живковић која није испунила елиминациони услов 5 година радног стажа у установи. Светлана Станојевић испуњава све услове конкурса и тиме је изабрана за учешће у пројекту.

Увид у конкурсну документацију можете остварити код педагога школе. Уколико имате примедбе и жалбе на бодовање можете их поднети педагогу школе у писаном облику са назнаком „За конкурсну комисију”. Рок за подношење приговора и жалби је до петка 2.10.2020. године.

ХВАЛА СВИМ УЧЕСНИЦИМА КОНКУРСА.


Коначна ранг листа кандидата

https://sites.google.com/a/medicinskazajecar.edu.rs/medicinska-skola-zajecar/naslovna/erazmus/rezultatikonkursazaucesceuerazmuska102vetprojektugerijatrija/a.jpg https://sites.google.com/a/medicinskazajecar.edu.rs/medicinska-skola-zajecar/naslovna/erazmus/rezultatikonkursazaucesceuerazmuska102vetprojektugerijatrija/dejana.jpg https://sites.google.com/a/medicinskazajecar.edu.rs/medicinska-skola-zajecar/naslovna/erazmus/rezultatikonkursazaucesceuerazmuska102vetprojektugerijatrija/ik.jpg https://sites.google.com/a/medicinskazajecar.edu.rs/medicinska-skola-zajecar/naslovna/erazmus/rezultatikonkursazaucesceuerazmuska102vetprojektugerijatrija/ikt.jpg
https://sites.google.com/a/medicinskazajecar.edu.rs/medicinska-skola-zajecar/naslovna/erazmus/rezultatikonkursazaucesceuerazmuska102vetprojektugerijatrija/ki.jpg https://sites.google.com/a/medicinskazajecar.edu.rs/medicinska-skola-zajecar/naslovna/erazmus/rezultatikonkursazaucesceuerazmuska102vetprojektugerijatrija/la.jpg https://sites.google.com/a/medicinskazajecar.edu.rs/medicinska-skola-zajecar/naslovna/erazmus/rezultatikonkursazaucesceuerazmuska102vetprojektugerijatrija/r.jpg https://sites.google.com/a/medicinskazajecar.edu.rs/medicinska-skola-zajecar/naslovna/erazmus/rezultatikonkursazaucesceuerazmuska102vetprojektugerijatrija/sa.jpgEразмус+ пројекат „Геријатрија“

поставио/ла Ленка Радосављевић 04.09.2020. 02:27   [ ажурирано 10.09.2020. 06:44 ]

Eразмус+ пројекат „Геријатрија“ биће реализован током школске 2020/2021. године. Одобрен је за финансирање у оквиру Еразмус+ програма Европске уније као компонента КА102 – ВЕТ Пројекти мобилности у области стручног образовања и обука. Медицинска школа Зајечар је подносилац пројекта у име конзорцијума са Медицинском школом „7. април” из Новог Сада и Медицинском школом са домом ученика „Сестре Нинковић” из Крагујевца. Пројекат је проистекао из заједничких потреба школа конзорцијума као што су: унапређивање наставног процеса, компетенција наставника и ученика, подршке ученицима, успостављање и развијање сарадње са другим институцијама у земљи и Европској унији које се баве образовањем и обуком стручног кадра у области здравства. 

Резултати избора пројеката

поставио/ла Medicinska škola Zaječar 07.07.2020. 11:59

https://erasmusplus.rs/rezultati-izbora-projekata-mobilnosti-skole-2020/Пројекат смо пријавили у име конзорцијума са Медицинском школом "7. април" из Новог сада и Медицинском школом са домом ученика "Сестре Нинковић" из Крагујевца. Назив пројекта је "Геријатрија". Наша намера је да ученицима пружимо могућност стручног усавршавања на вишем нивоу. Пројекат за циљ има унапређење кључних компетенција наставника и ученика (нарочито да побољша шансе ученика на тржишту рада у земљи и на европском нивоу), да уведе међународну образовну сарадњу и подстакне иновације у настави. 
Основна потреба све три медицинске школе је иста, што је и тема пројекта – стицање квалитетне праксе из области геронтологије код ученика 3. и 4. разреда, а која није заступљена као тема у наставном плану ових разреда. Наш конзорцијум је одабрао три квалитетне и искусне посредничке организације из три европске државе, које својим активностима доприносе квалитетном извођењу програма. Овим пројектом школа из Зајечара започиње своју међународну сарадњу.

https://sites.google.com/a/medicinskazajecar.edu.rs/medicinska-skola-zajecar/dogadaji/_draft_post-3/nurse-3624461_640.jpg

1-3 of 3

Comments