Догађаји‎ > ‎

Изјава нашег директора за емисију Резиме - Т1 ТВ

поставио/ла Medicinska škola Zaječar 23.04.2021. 04:08   [ ажурирано 23.04.2021. 04:14 ]

 (од 13.40 мин.)

Изјава нашег директора за емисију Резиме - Т1 ТВ

https://sites.google.com/a/medicinskazajecar.edu.rs/medicinska-skola-zajecar/dogadaji/izjavanasegdirektorazaemisijurezime-t1tvpocineod1340min/%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%80.png