Догађаји‎ > ‎

Екипа прве помоћи и реалистичког приказа стања и повреда на сајму науке

поставио/ла Тања Ђорђиоски 04.12.2019. 23:36   [ Ажурирао/ла 05.12.2019. 22:53 Medicinska škola Zaječar ]
https://sites.google.com/a/medicinskazajecar.edu.rs/medicinska-skola-zajecar/dogadaji/ekipaprvepomociirealistickogprikazanasajmunauke/10.jpghttps://sites.google.com/a/medicinskazajecar.edu.rs/medicinska-skola-zajecar/dogadaji/ekipaprvepomociirealistickogprikazanasajmunauke/11.jpg
    
https://sites.google.com/a/medicinskazajecar.edu.rs/medicinska-skola-zajecar/dogadaji/ekipaprvepomociirealistickogprikazanasajmunauke/5.jpg?attredirects=0   
Ученици Медицинске школе Зајечар, чланови екипе Прве помоћи и секције за реалистички приказ повреда и стања учествовали су у сарадњи са ученицима седмог разреда Основне школе "Десанка Максимовић" на сајму науке. Ученици су одржали две показне вежбе у којима су демонстрирали практичне вештине и знања при збрињавању задесних стања и повреда повреда. Такође су објашњавали и практично увежбавали поједина стања и повреде са ученицима млађих разреда који су показали велико интересовање . 
Comments