Догађаји‎ > ‎

ДЕЧЈА НЕДЕЉА

поставио/ла Medicinska škola Zaječar 13.10.2019. 06:42   [ ажурирано 13.10.2019. 06:46 ]
    
https://sites.google.com/a/medicinskazajecar.edu.rs/medicinska-skola-zajecar/dogadaji/_draft_post-2/20191007_122414.jpg
Дечја недеља је на нашим просторима први пут обележена 1934. године и од тада се у континуитету мења и развија, прилагођавајући своје програмске циљеве потребама деци и друштвеном развоју. Од 1987 године је на предлог организације “Пријатељи деце Србије“ уведен Закон о друштвеној бризи о деци и одвија се сваке године у месецу октобрa.
    Конвенција о правима детета Уједињених нација усвојена 1989. године ступила на снагу 1990 године основни је документ за планирање и реализацију активности у току Дечје недеље. Генерална скупштина Уједињених нација 2002. године усвојила је завршни документ „Свет по мери детета“ која даје јасне смернице за обликовање света који ће права детета признати, промовисати, заштитити и развити услове за њихово остварирања.
    
https://sites.google.com/a/medicinskazajecar.edu.rs/medicinska-skola-zajecar/dogadaji/_draft_post-2/20191010_111320.jpg
Дечја недеља ће бити још једна прилика да се ученици подсете дечјих права а такође и одговорноси и дужности.
Ове године дечја недеља се обележава од 7до 13 .октобра и мото ове године је “Да право свако- дете ужива лако“.     
   

Активности ученика у дечјој недељи:
  • Активност 1-Ученици одељења Пс13 су направили плакате са циљем да информишу остале ученике у школи о дечјим правима,правима и одговорностима у школи као и правима деце и дужностима.
  • Активност 2-припрема ученика за реализацију радионице “Имам право али и дужности“.
  • Прављења слагалица /продукти рада ученика одељења Пс13.
  • Израда сличица каје су потребне за радионицу(штампање и сечење)
  • Израда плаката /за сегменат радионице –другарство
  • Израда плаката за сегменат радионице/залепи ме –права и дужности
  • Активност 3-реализација радионице 
https://sites.google.com/a/medicinskazajecar.edu.rs/medicinska-skola-zajecar/dogadaji/_draft_post-2/20191010_113750.jpg
Радионица је реализована 10.10.2109године у просторијама уастанове за дневни боравак деце и младих “Облутак“.
Циљи радионице:-упознати кориснике са правима деце као и њиховим дужностима
-упознати кориснике са значајем поштовање истих
Задаци радионице:-заједнички рад између ученика Медицинске школе одељења Пс13 и ученика М21 и корисника установе за дневни боравак деце и младих“Облутак“

-развијање другарства

https://sites.google.com/a/medicinskazajecar.edu.rs/medicinska-skola-zajecar/dogadaji/_draft_post-2/20191010_113918%20(2).jpg
-поштовање различитости

-међусобно уважавање


https://sites.google.com/a/medicinskazajecar.edu.rs/medicinska-skola-zajecar/dogadaji/_draft_post-2/20191010_120455.jpgСценарио радионице -ИМАМ ПРАВО АЛИ И ДУЖНОСТИ


време70мин.

Назив сегмента 

раддионице

Шта се планира постићи тим

сегментом

Шта се конкретно ради

Потрбна

средства

Одговорна 

особа

5мин

Представи се 

Међусобно упознавање ,

Развијање другарста и поштовање различитости

Ученици одељења Пс13 се представе корисницима Облутка а нако тога се корисници Облутка представе ученицима Пс13


Јовановић Марија

5мин

Договор о раду

Мотивисање кориснике за учешће на радионици

Договарање и дискусија


Ана Мадић

10мин

Другарство

Поштовање различитости и међусобно уважавање

На плакату на коме је нацртано срце ученици Пс13  и корисници Облутка имајузаједнички задатак да нацртају симбол другарства

Хамер,дрвене боје,фломастери

Катарина Кранчић

Матеја Тодоровић

Невена Микуловић

20мин

Сложиме ме

Стицање знања о правима деце

Слагање слагалице


Картон,лепак,слике 

права деце,маказе,коверте

Катарина Гуџукановић

Анђелина Радић

10мин

Залепи и обоји

Упознавање корисника са дужностима деце

Развијање фине моторике

Лепљење сличица у балоне на којима се поред права налазе и дужности,бојење

девојчице


Сличице,хаме,лепак бојце

Вања Вујиновић

Марта Јоцић

Марта Марковић

Марта Драгомировић

20 мин

Певајмо заједно

Развијање говорних способности,

поштовање и уважавање

различитостиПевање и свирање дечијих песмица

синтисајзер

Давид Рајић

                                                                                                         Селена Савић

                                                                                                         Ана Марковић