Догађаји


Будите са нама, бабице, да се роде нови животи!

поставио/ла Medicinska škola Zaječar 05.05.2021. 00:37   [ ажурирано 05.05.2021. 00:40 ]

    
https://sites.google.com/a/medicinskazajecar.edu.rs/medicinska-skola-zajecar/dogadaji/_draft_post-3/%D0%94%D0%B0%D0%BD_%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%86%D0%B0.jpg
    Међународни дан бабица 5. мај установила је Интернационална конфедерација бабица 1992. године. Од 2009. обележава се сваке године и у Србији. 
    Позив бабице један je од најлепших и најхуманијих, али и најодговорнијих позива. Улога бабице изузетно je значајна још од самог зачећа, па све до порођаја и периода након порођаја. Треба напоменути да бабице помажу изградњи здраве породице јер је у рукама бабице кључ за будућност.
    По подацима Светске здравствене организације, сваког минута широм света око 400 жена зачне, око 200 жена суочено је са непланираном и нежељеном трудноћом, стотину жена доживи искуство компликације у трудноћи, а око 50 њих уради ризичан абортус, од којих једна умре. Оваква статистика доказује да је трудницама неопходан добар савет, брига и нега, а задатак бабице је да све то пружа и да, својом стручношћу и знањем, мења слику света помажући да на свет дођу нови животи.


Израда плаката: Дијана Машановић АС33
Наставници: Татјана Живковић, Весна Симић, Сашка Милојевић

Изјава директора Медицинске школе у Зајечару за телевизију NOVA S

поставио/ла Medicinska škola Zaječar 01.05.2021. 02:45   [ ажурирано 01.05.2021. 02:48 ]

https://www.youtube.com/watch?v=0wnB8AxEjZc

Izjava direktora Medicinske škole u Zaječaru za televiziju NOVA S


Изјава нашег директора за Прва ТВ

поставио/ла Medicinska škola Zaječar 29.04.2021. 10:55

Промотивни спотови наше школе

поставио/ла Medicinska škola Zaječar 28.04.2021. 00:07   [ ажурирано 29.04.2021. 10:57 ]

https://sites.google.com/a/medicinskazajecar.edu.rs/medicinska-skola-zajecar/dogadaji/dobrodosliumedicinskuskolu/Pocetna2.png
Моја канцеларија је операциона сала, мој прибор су скалпел, ретрактор, хватаљка, игла и конац.
Мој непријатељ је крварење, инфекција и тумор.
Мој приоритет је човек, а мој циљ брига о твом здрављу.
Ја никад не одустајем, дајем све од себе, некад то није најбоље, 
али се трудим и на крају дана знам да сам покушала све што је у мојој моћи.
Ја пркосим смрти. Моја победа је твој живот.
Разумем те и саосећам са твојим болом.
Знам како да утешим, охрабрим и како да делам кад су други немоћни.
Узимам од свог живота и дајем некоме кога до овог тренутка нисам ни познавала.
Ја волим оно што радим и ти волиш оно што радим.
Ја учим, одричем се, радим и не одустајем.

Габријела Милошевић

Први промотивни спот

Други промотивни спот

Трећи промотивни спотИзјава нашег директора за емисију Резиме - Т1 ТВ

поставио/ла Medicinska škola Zaječar 23.04.2021. 04:08   [ ажурирано 23.04.2021. 04:14 ]


 (од 13.40 мин.)

Изјава нашег директора за емисију Резиме - Т1 ТВ

https://sites.google.com/a/medicinskazajecar.edu.rs/medicinska-skola-zajecar/dogadaji/izjavanasegdirektorazaemisijurezime-t1tvpocineod1340min/%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%80.png


Изјава нашег директора за "ГЛАС ЗАЈЕЧАРА"

поставио/ла Medicinska škola Zaječar 22.04.2021. 11:21   [ ажурирано 22.04.2021. 11:23 ]

https://sites.google.com/a/medicinskazajecar.edu.rs/medicinska-skola-zajecar/dogadaji/_draft_post-3/davor.jpg

    Др Давор Јанковић, директор Медицинске школе у Зајечару казао је да су се две лепе ствари десиле за Медицинску школу, колектив и за град Зајечар. Прва је пројекат лабораторије за коју су конкурисали код Министарства правосуђа и за који су одобрена средства решењем Владе Републике Србије од 8. априла, а друга је упис петог одељења после 4 године пада и уписа 4 одељења, у Медицинској школи.

Данас је Дан планете!

поставио/ла Medicinska škola Zaječar 21.04.2021. 23:48   [ ажурирано 22.04.2021. 00:00 ]

ДАНАС ЈЕ ДАН ПЛАНЕТЕ!    
Ученици одељења АС33 и М32 су се потрудили да направе пано на мало другачији начин, користећи веб-алате. Кликом на слику видећете њихов рад:

http://linoit.com/users/Danijela2303/canvases/22.april-Dan%20planete%20Zemlje

Данијела Ђорђевић, професор биологије

Mеђународни дан планете Земље

поставио/ла Medicinska škola Zaječar 21.04.2021. 11:25   [ ажурирано 21.04.2021. 11:39 ]

https://sites.google.com/a/medicinskazajecar.edu.rs/medicinska-skola-zajecar/dogadaji/medunarodnidanplanetezemle/NevenaHristov.jpg
    Међународни дан планете Земље, 22. април, обележава се сваке године широм света различитим манифестацијама и акцијама. Оне имају за циљ да скрену пажњу јавности на значај очувања животне средине и да доведу до промене еколошке свести.
    Презентацију су израдиле ученице: Ангелина Стефанов, Софија Мунћан, Милица Јотов, а цртеж и пано за школу направила је ученица Невена Христов из одељења М21. Ментор обележавања Дана је професорка Марија Радосављевић.

Међународни дан планете Земље


Марија Радосављевић, професор биологије

    

Национална платформа "Чувам те"

поставио/ла Medicinska škola Zaječar 16.04.2021. 03:02   [ ажурирано 16.04.2021. 03:03 ]

https://cuvamte.gov.rs/
    
Влада Републике Србије уз подршку Канцеларије за информационе технологије и електронску управу покренула је пројекат за успостављање националне платформе за превенцију и сузбијање насиља у школама под називом "Чувам те". Платформа на једном месту интегрише све потребне аспекте темељне превенције и алате за сузбијање насиља у школама.

Платформа на једном месту представља јавности, а посебно циљним групама – ученицима, родитељима и наставницима све предузете мере, доступне програме, активности и актуелности, али и кроз едукативни део подиже ниво знања и информисаности о овој теми.


    Свака образовна установа има посебан тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања (у даљем тексту: тим за заштиту). Чланове и руководиоца тима за заштиту одређује директор установе из реда запослених (наставник, васпитач, стручни сарадник, секретар и др.). Број и састав чланова тима за заштиту зависе од специфичности установе (врста и величина установе, организација рада, издвојена одељења, присуство деце и ученика из мањинских и маргинализованих група и др.). Директор одређује, психолога, педагога или, изузетно, другог запосленог – члана тима за заштиту, као одговорног за вођење и чување документације о свим ситуацијама насиља, злостављања и занемаривања у којима тим за заштиту учествује. Установа може да укључи у тим за заштиту представнике родитеља и локалне заједнице, ученичког парламента и по потреби одговарајуће стручњаке (социјални радник, специјални педагог, лекар, представник полиције и др.). Када тим разматра конкретне ситуације насиља у обавези је да поступа у складу са законом којим се уређује заштита података о личности.

Задаци тима за заштиту јесу, нарочито, да:

1) припрема програм заштите у складу са специфичностима установе и утврђеним мерама за унапређивање на основу анализе стања;

2) информише децу и ученике, запослене и родитеље о планираним активностима и могућности тражења подршке и помоћи од тима за заштиту;

3) учествује у обукама и пројектима за развијање компетенција запослених потребних за превенцију и интервенцију у ситуацијама насиља, злостављања и занемаривања;

4) предлаже мере за превенцију и заштиту, организује консултације и учествује у процени ризика и доношењу одлука о поступцима у случајевима сумње или дешавања насиља, злостављања и занемаривања;

5) укључује родитеље у превентивне и интервентне мере и активности;

6) прати и процењује ефекте предузетих мера за заштиту деце и ученика и даје одговарајуће предлоге директору;

7) сарађује са стручњацима из других надлежних органа, организација, служби и медија ради свеобухватне заштите деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања;

8) води и чува документацију;

9) извештава стручна тела и орган управљања.

    Тим се увек укључује када постоји сумња да се ради о другом или трећем нивоу вршњачког насиља и када постоји сумња да је насиље извршила одрасла особа над дететом/учеником. Узимајући у обзир расположиве чињенице тим врши разврставање нивоа вршњачког насиља узимајући у обзир следеће критеријуме: анализу интензитета, степена ризика, трајања и учесталости понашања, последица, броја учесника, узраста и карактеристика развојног периода детета, односно ученика. На предшколском узрасту у складу са развојним карактеристикама узраста говоримо о сукобима међу децом и агресивном понашању. Тим за заштиту детета у предшколској установи приликом анализе ситуације и доношења плана активности у раду са дететом и породицом узима у обзир учесталост понашања, трајање, интензитет, последице, степен ризика по учеснике ситуације, карактеристике развојног периода и индивидуалне карактеристике детета.

    Тим не спроводи васпитно-дисциплински поступак против ученика, који је у ингеренцији директора школе али је укључен у израду оперативног плана заштите, праћење његове реализације, евалуацију, сарадњу са другим институцијама.

    Када постоји сумња да је насиље извршено од стране запослене особе, тим не спроводи дисциплински поступак који је у ингеренцији директора установе, већ има улогу израде оперативног плана заштите за дете/ученика. Уколико постоји сумња да је насиље извршено од стране родитеља или трећег лица, пријава се врши надлежним органима (полиција, тужилаштво, центар за социјални рад) и тим опет има улогу израде оперативног плана заштите за дете/ученика и сарадње са надлежним институцијама које спроводе поступак утврђивања чињеница и примене мера у складу са утврђеним стањем.

    Уколико је насиље извршио ученик над запосленим, тим се укључује у израду оперативног плана заштите за ученика ( активности појачаног васпитног рада са учеником) и сарађује са другим укљученим институцијама (полиција, центар за социјални рад и др.)

Извештај о обележавању Светског дана здравља

поставио/ла Medicinska škola Zaječar 07.04.2021. 00:15

    
    Светски дан здравља обележава се широм света 7. априла сваке године под покровитељством Светске здравствене организације. Одлука да се овај дан обележава као Светски дан здравља донесена је на 1. скупштини ове организације одржаној од 24. јуна до 24. јула 1948. године у Женеви. Слоган за 2021. годину гласи: „Изградња праведнијег, здравијег света“, што указује на неравноправност у свету као овогодишњу тему. Током актуелне КОВИД-19 пандемије управо долазе до изражаја постојеће неједнакости у здрављу, како на глобалном, тако и на националном и локалном нивоу. Сваке године СЗO и друге институције организују различита предавања, дељење промотивног материјала, медијске кампање, едуковање здравствених и других радника и појединаца свих узраста. Циљ је да се укаже на конкретан проблем, да се подигне свест људи o његовом значају, као и да се предложе одговарајућe мере, односно конкретна решења и да се финансијски и на друге начине помогне свим регионима, с акцентом на оне који су најугроженији. 

Активности:
1. Израда презентације на тему Светски дан здравља,
2. Презентација је постављена у гугл учионицама као материјал за час одељењског старешине. Због тренутне епидемиолошке ситуације у нашој земљи везано за КОВИД инфекцију обележавање овог важног датума у Медицинској школи у Зајечару биће другачије. Одлучили смо се да са свима који
посећују наш сајт поделимо едукативни садржај, тј. презентацију на тему Светски дан здравља и на тај начин укажемо на конкретан проблем
постојања неравноправности у свету и подигнемо свест људи о његовом значају.

Светски дан здравља


Наставнице Здравствене неге:
Тамара Младеновић
Кристина Миливојевић
Сања Милошевић

1-10 of 104