Мирјана Куновчић
школски библиотекар
 Издавање књига:

понедељак    0800 - 1400
уторак            1000 - 1600
среда              0800 - 1400
четвртак       1000 - 1600
петак              0800 - 1400


Списак потребних лектира по разредима

ПРВИ РАЗРЕД
Д. Михаиловић, Кад су цветале тикве
Софокле, Антигона
В. Шекспир, Ромео и Јулија

ДРУГИ РАЗРЕД
Ж. Б. Молијер, Тврдица
Ј. Стерија Поповић, Тврдица
П.П. Његош, Горски вијенац
Б. Нушић, Народни посланик
О.Балзак, Чича Горио/ Л. Н. Толстој, Ана Карењина
И. Андрић, Мост на Жепи
Н.В. Гогољ, Ревизор

ТРЕЋИ РАЗРЕД
А .П. Чехов, Ујка Вања
Б. Станковић, Коштана
Б. Станковић, Нечиста крв
Р. Петровић, Људи говоре
Е. Хемингвеј, Старац и море
И. Андрић, На Дрини ћуприја
М. Црњански, Сеобе 1.

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
В. Шекспир, Хамлет
А. Ками, Странац
С. Бекет, Чекајући Годоа
Ф. М. Достојевски, Злочин и казна
И. Андрић, Проклета авлија
Д. Ћосић, Корени
М. Селимовић, Дервиш и смрт
Д. Ковачевић, Балкански шпијун